தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 8 | Welfare of Differently Abled Persons 1. G.O.(Ms.)No.3Dt: February 02, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி - கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி 2013-14 மற்றும் 2014-15ஆம் ஆண்டிற்கான விளம்பரக் கட்டணச் செலவினம் ரூ.3,54,689/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 2. G.O.(1D) No.07Dt: January 25, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 2015 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழா- மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் வழங்கும் திட்டம்- தங்கப்பதக்கத்திற்கான கூடுதல் செலவினம்-நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 3. G.O.(1D) No.06Dt: January 25, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டில் கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் செவித்திறன் குறைவுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ஒரு மாத கால பல்லூடகப் பயிற்சி மற்றும் இலக்கப் புகைப்பட பயிற்சியை தேசிய திரைப்படக் கழகம் மூலம் வழங்குதல்- அனுமதி மற்றும் ரூ.21.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 4. G.O.(2D) No.01Dt: January 08, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை-தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவை விதி எண்.110-ன் கீழ் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பு-2015-16 ஆம் ஆண்டில் முதுகுத் தண்டுவடம், நரம்பு உறை தேய்வு நோய் மற்றும் தண்டுவட குறைபாடு நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் பயனடையும் வகையில் பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு சக்கர நாற்காலி வாங்கி வழங்குதல்- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 5. G.O.(1D) No.02Dt: January 08, 2016|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான மறுவாழ்வு இல்லங்கள்- வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூரில் உள்ள உதவும் உள்ளங்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்திற்கு கூடுதலாக சேர்க்க அனுமதிக்கப்பட்ட 20 பயனாளிகளுக்கு 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கு ஏழு மாதங்களுக்கு நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி -ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 6. G.O.(1D)No.60Dt: December 28, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்பு பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பாசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - மூன்று சிறப்புப் பள்ளிகள்-2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 7. G.O.(1D) No.59Dt: December 28, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சிறப்புப் பள்ளிகள் - பார்வையற்றோருக்கான அரசுப் பள்ளிகள் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு டிவிடி பிளேயர் உடன் ஹெட்போன் வழங்குதல் - 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 8. G.O.(1D)No.57Dt: December 18, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சீருடைகள் வழங்கும் திட்டம் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள், அரசு தொழிற் பயிற்சி மையம் மற்றும் அரசு பார்வையற்றோருக்கான மேல்நிலைப்பள்ளி, தொழிற்பிரிவு மாணவ, மாணவிகளுக்கு 4 இணை இலவச சீருடைகள் வழங்கும் திட்டம் - 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.13,96,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 9. G.O.(Ms) No.57Dt: December 14, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை - மனவளர்ச்சி குன்றிய மாணவர்களைப் பாதுகாத்து பராமரிக்கும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 10. G.O.(Ms) No.56Dt: December 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- தேனி மாவட்டத்தில் மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்காக நடத்தப்படும் மூன்று பகல் நேர காப்பகங்கள்- 2015-16 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.11,64,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 11. G.O.(1D) No.52Dt: December 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ/மாணவியர்களுக்கு வாசிப்பாளர் உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம்-2015-16 ஆம் நிதியாண்டு - திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.80.46 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 12. G.O.(1D) No.51Dt: December 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- மாற்றுத் திறனாளி மாணவ/மாணவியர்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம்-2015-16 ஆம் நிதியாண்டு - திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.650.07 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 13. G.O.(1D) No.48Dt: November 24, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- இருகால்கள் பாதிக்கப்பட்ட 1000 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் வழங்கும் திட்டம்- 2015-16 ம் நிதியாண்டில் தொடர திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது -ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 14. G.O. (1D) No.47Dt: November 24, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் - 9 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசுச் சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் பார்வைத் திறன் மற்றும் செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்ட, மனவளர்ச்சி குன்றிய மற்றும் கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவிகளை கல்விச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லுதல் - 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.1,35,800/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 15. G.O.(2D) No.08Dt: November 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான 27 இல்லங்கள்- 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது-ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 16. G.O.(2D) No.07Dt: November 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டிற்கு பார்வையற்றோருக்கான அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/மாணவியர்கள் தேர்வு எழுத அமர்த்தப்படும் உதவியாளருக்கு வழங்கப்படும் உதவித் தொகை (Scribe Assistance)வழங்கும் திட்டத்திற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 17. G.O.(2D) No.06Dt: November 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பற்றோர் நிவாரண உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டத்தினை, 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டில் தொடர, திட்டத் தொடராணை மற்றும் 24,455 பயனாளிகளுக்கு நிவாரண உதவித் தொகை வழங்க ரூ.22,45,48,800/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 18. G.O.(1D) No.45Dt: November 19, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 38 இல்லங்கள் - 2015-16 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒப்பளிப்பு மற்றும் திட்டத் தொடராணை வழங்கி- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 19. G.O.(1D) No.43Dt: November 13, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் மத்திய அரசின் பாரதப் பிரதமரின் சுயவேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (ஞஆசுழுஞ)- 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை வழங்குவது - ரூ.5.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 20. G.O.(Ms) No.51Dt: November 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை- 2015-16 ஆம் நிதியாண்டு- பார்வைத்திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒளிரும் மடக்கு குச்சிகள் வாங்கி வழங்கும் திட்டம்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 21. G.O.(1D)No.42Dt: November 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்பு பள்ளி, தேனி மாவட்டம் - கிராமப்புற குறைபாடுடையோர் நலச் சங்கம் என்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் செயல்படுத்துவது - 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 22. G.O.(1D) No.41Dt: November 11, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சென்னை, மாநிலக் கல்லூரி - செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களுக்கு பி.காம்., மற்றும் பி.சி.ஏ., பட்டப்படிப்பு வகுப்புகள் நடத்தும் திட்டம் - 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டில் செயல்படுத்த திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 23. G.O.(1D)No.40Dt: November 06, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வு - மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெற்ற பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாட புத்தகம், விடுதிக் கட்டணம் மற்றும் உயர்கல்வி பயில ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2015-2016 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை வழங்குதல் - ரூ.57,12,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 24. அரசாணை (1டி) எண்.39Dt: November 03, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகளுக்கு 2015, தீபாவளி தினத்தன்று கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் 1 ஜதை வேட்டி-சட்டை மற்றும் புடவை-ரவிக்கைத் துணி வழங்குதல் - ரூ.5,87,235/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 25. G.O.(1D) No.38Dt: November 03, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சட்டப்படிப்பு படித்த மாற்றுத் திறனாளி பட்டதாரிகள், வழக்கறிஞர்களாக பதிவு செய்ய உரிய கட்டணம் செலுத்துவதற்கும் மற்றும் சட்டப் புத்தகங்கள் வாங்கிக் கொள்ள நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் - 2015-16 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.45,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 26. அரசாணை(1D) எண்.35Dt: October 26, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2015 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் 3 ஆம் நாளினை அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் தினமாக அனுசரித்தல்- மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகள் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல்- ரூ.18,86,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 27. G.O.(Ms.) No.49Dt: October 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட இல்லவாசிகள் - காலணிகள் வாங்கி வழங்கும் திட்டம் - 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டு - திட்டத்தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 28. அரசாணை(1D) எண்.33Dt: October 19, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான 31 மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 2015-16 ஆம் நிதியாண்டு- திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 29. அரசாணை(1D) எண்.32Dt: October 19, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- வேலையில்லா படித்த இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் செலுத்த வேண்டிய 5 விழுக்காடு தொகையை அரசே ஏற்று வழங்குதல் - 2015-16 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்ட தொடராணை மற்றும் ரூ.15.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 30. G.O.(Ms) No.48Dt: October 19, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை-மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான இல்லம்- புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வேர்டு தொண்டு நிறுவனத்தை அரசின் நிதி உதவியுடன் செயல்படக்கூடிய தொண்டு நிறுவனமாக அங்கீகரித்து - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 31. G.O.(1D) No.29Dt: October 01, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2012 மற்றும் 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் 3 ஆம் நாளினை அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் தினமாக அனுசரித்தது- கூடுதல் செலவினம் ரூ.4,81,093/- ஒதுக்கீடு- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 32. அரசாணை(1D) எண்.27Dt: September 04, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2015-2016 ஆம் நிதியாண்டு - கல்வி பயிலும் மாணவ/மாணவியர், பணிபுரிவோர், சுயதொழில்புரியும் செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான காதுக்கு பின்னால் அணியும் காதொலி கருவிகள் (Behind the Ear Hearing Aids)(BTE) வாங்கி வழங்கும் திட்டம்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 33. அரசாணை(1D) எண்.26Dt: September 04, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 0 முதல் 6 வயது வரை உள்ள மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கான 32 நடமாடும் சிகிச்சை பிரிவுகள்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.82,28,000/- தொடர் செலவினத்திற்கு நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 34. அரசாணை(1D) எண்.22Dt: August 25, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2015-16 ஆம் நிதியாண்டு சுதந்திர தின விழா 2015 -மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் வழங்கியது- கூடுதல் நிதி ரூ.1,78,000/- ஒப்பளிப்பு செய்வது ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 35. அரசாணை(நிலை) எண்.44Dt: August 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர்- உதவும் உள்ளங்கள்- தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் - மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான இல்லத்தில் தங்கியுள்ள உள்ளுறைவோர்களின் எண்ணிக்கையினை 30லிருந்து 50 ஆக உயர்த்துதல் நிர்வாக அனுமதி வழங்குதல்- ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 36. அரசாணை(1D) எண்..20Dt: August 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் சிறப்புப் பள்ளிகளில் ஏழாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் 287 மாணவ/மாணவியருக்கு 2014-2015ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கு விலையில்லா பிரெய்லி பாட புத்தகங்கள் வழங்கியதற்கான செலவினம் ரூ.1,24,238/- அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 37. அரசாணை(1D) எண்.19Dt: August 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2015 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழா- மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறந்த சேவை புரிந்த நபர்கள்/நிறுவனங்கள்- தமிழக அரசின் மாநில விருதுகள் வழங்குதல் - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 38. அரசாணை(2D) எண்.03Dt: July 27, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விலையில்லா உதவி உபகரணங்கள் வழங்கும் திட்டம் 2015-2016 ஆம் ஆண்டிலும் தொடர்ந்து செயல்படுத்த தொடராணை மற்றும் ரூ.75,00,000/-நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 39. அரசாணை(நிலை) எண்..43Dt: July 23, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் சுயதொழில் புரிய உதவும் வகையில் இரு கைகளும் நல்ல நிலையில் உள்ள கால்கள் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு விலையில்லா மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரங்கள் வழங்கும் திட்டம்- 2015-16 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது- ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 40. அரசாணை(1D) எண்.14Dt: July 21, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2015ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவில் வழங்கப்படும் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்கான தமிழக அரசு விருதுகள்- விருது வழங்கும் திட்டத்திற்கு தொடராணை மற்றும் ரூ.3,01,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 41. அரசாணை (நிலை) எண்.42Dt: July 14, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களால் நடத்தப்பெறும் காது கேளாத மற்றும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பாசிரியர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.2,02,75,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 42. அரசாணை (1டி) எண்.12Dt: July 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகளுக்கு 2014, தீபாவளி தினத்தன்று கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் 1 ஜதை வேட்டி-சட்டை மற்றும் புடவை-ரவிக்கைத் துணி கூடுதல் செலவினத்தில் வாங்கி வழங்கப்பட்டமைக்கு பின்னேற்பாணை வழங்குவது மற்றும் கூடுதல் செலவினம் ரூ.14,814/-க்கு நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 43. அரசாணை (1டி) எண்.12Dt: July 08, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகளுக்கு 2014, தீபாவளி தினத்தன்று கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் 1 ஜதை வேட்டி-சட்டை மற்றும் புடவை-ரவிக்கைத் துணி கூடுதல் செலவினத்தில் வாங்கி வழங்கப்பட்டமைக்கு பின்னேற்பாணை வழங்குவது மற்றும் கூடுதல் செலவினம் ரூ.14,814/-க்கு நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 44. அரசாணை (நிலை) எண்.41Dt: July 01, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.7,42,30,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 45. அரசாணை (நிலை) எண்.39Dt: June 29, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - கடலூர் மாவட்டம், காட்டுமன்னார்கோவில், ‘ஓயாசிஸ்’ என்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் நடத்தப்பெறும் 5 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளியினை தொடர்ந்து செயல்படுத்துதல் - 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.9.33 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 46. அரசாணை (1டி) எண்.11Dt: June 23, 2015 Download Icon(392KB) மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் மாநில அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற, செவித்திறன் குறைபாடுடைய மற்றும் வாய்பேச இயலாத மாற்றுத் திறனாளி மாணவ/மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்கும் திட்டம் - 2015-2016ஆம் நிதியாண்டு - நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 47. அரசாணை (நிலை) எண்.33Dt: June 12, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளிகள் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில், மாவட்ட அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்ற காதுகேளாத மாணவ, மாணவியருக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாடப் புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் வழங்கும் திட்டம் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.27,82,000/- செலவினத்தை 2015-16 ஆம் நிதியாண்டில் மேற்கொள்ள ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 48. அரசாணை(நிலை) எண்.28Dt: March 31, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளின் நல வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டில் தொடர்ந்து செயல்படுத்திட திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 49. அரசாணை(நிலை) எண்.25Dt: March 30, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- வேலையில்லா படித்த இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் செலுத்த வேண்டிய 5 விழுக்காடு தொகையை அரசே ஏற்று வழங்குதல் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்ட தொடராணை மற்றும் ரூ.15.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 50. அரசாணை(நிலை) எண்.24Dt: March 30, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மூளை முடக்குவாதத்தால் (Cerebaral Palsy) பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மாற்றி வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நாற்காலிகள் வழங்கும் திட்டம்- 2014-15ம் ஆண்டிற்கான தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 51. அரசாணை(நிலை) எண்.22Dt: March 26, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நான்கு வகையான திருமண உதவித் தொகை திட்டங்கள்- 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 52. அரசாணை(நிலை) எண்.19Dt: March 03, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட / செவித்திறன் குறையுடைய / பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகள் - மருத்துவ ஆய்வுக்கூட தொழில்நுட்ப பட்டயப்யிற்சி மற்றும் கணினி பயிற்சி அளித்தல்- 2014-15 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.6,16,800/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 53. அரசாணை(நிலை) எண்.18Dt: March 02, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான இல்லங்கள்-11 மாவட்டங்களில் புதியதாக துவங்குதல்-தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களை தெரிவு செய்தல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 54. அரசாணை(நிலை) எண்.17Dt: March 02, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான மறுவாழ்வு இல்லங்களை 21 மாவட்டங்களில் துவக்குதல்- தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களை தெரிவு செய்தல்-ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 55. அரசாணை (1டி) எண்.07Dt: February 04, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாட புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் மற்றும் உயர்கல்வி பயில ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை வழங்குதல் - ரூ.71.04 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 56. அரசாணை (1டி) எண்.06Dt: February 04, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கி இருந்த இல்லவாசிகளுள் சிலர் இயற்கை மரணம் அடைந்தது - ஈமச் சடங்கிற்கான செலவினம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கு ரூ.2,58,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கியது - திருத்தம் - வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 57. அரசாணை (நிலை) எண்.09Dt: February 03, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் மற்றும் ஒரு அரசு ஏழைகள் பராமரிப்பு இல்லம், மேல்பாக்கம் - உணவூட்டுச் செலவினம் - நாளொன்றுக்கு பெரியவர்களுக்கு ரூ.25/-லிருந்து ரூ.42/- ஆகவும், சிறியவர்களுக்கு ரூ.21.66-லிருந்து ரூ.37/- ஆக உயர்த்தி வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 58. அரசாணை (1டி) எண்.05Dt: January 30, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சிறப்புப் பள்ளிகளில் 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் பள்ளிப் படிப்பினை இடையில் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து படித்திட, ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.20,55,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 59. அரசாணை (1டி) எண்.04Dt: January 28, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - பார்வையற்றோருக்கான அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு சிடி மற்றும் டிவிடி பிளேயர் (CD and DVD player) உடன் பாடங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட குறுந்தகடுகள் (CDs) வழங்குதல் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.4,35,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 60. அரசாணை (நிலை) எண்.06Dt: January 22, 2015|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட கூடுதலாக கண்டறியப்பட்டுள்ள 280 பயனாளிகளுக்கு 2014-15 ஆம் நிதியாண்டிற்கு பராமரிப்பு உதவித் தொகை வழங்குவது - ரூ.11,20,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 61. அரசாணை (நிலை) எண்.90Dt: December 26, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகங்களில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது - செலவினம் ரூ.76,57,136/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 62. அரசாணை (1டி) எண்.43Dt: December 23, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கியுள்ள 1183 இல்லவாசிகளுக்கு மழை மற்றும் குளிர் காலத்தில் பயன்படுத்த போர்வைகள் வழங்குவது - ரூ.4,73,200/-க்கு நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 63. அரசாணை(நிலை) எண்.03 Dt: December 12, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கு பார்வைத்திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒளிரும் மடக்கு குச்சிகள் வாங்கி வழங்கிட நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 64. அரசாணை (நிலை) எண். 84Dt: December 10, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டு - 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான இல்லங்களை, 11 மாவட்டங்களில் புதியதாக துவக்குதல் மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 65. அரசாணை(நிலை) எண்.83Dt: December 10, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டு - மனநலம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கான மறுவாழ்வு இல்லங்களை 21 மாவட்டங்களில் துவக்குதல் மற்றும் ரூ.73,83,600/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல்- ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 66. அரசாணை(நிலை) எண்.80Dt: December 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- இருகால்கள் பாதிக்கப்பட்ட 1000 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் வழங்கும் திட்டம்- 2014-15 ம் நிதியாண்டில் தொடர திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.5.60 கோடி நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது -ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 67. அரசாணை (நிலை) எண்.78Dt: December 02, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் சிறப்புப் பள்ளிகளில் தினசரி காலை வந்து மாலை வீடு திரும்பும் மாணவ, மாணவியருக்கு (Days Scholar) மதிய உணவு வழங்குவது - ரூ.15,59,700/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 68. அரசாணை(நிலை) எண்.75Dt: November 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 0 முதல் 6 வயது வரை உள்ள மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கான 32 நடமாடும் சிகிச்சை பிரிவுகள்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.38,12,000/- தொடர் செலவினத்திற்கு நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 69. அரசாணை(நிலை) எண்.74Dt: November 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இலவசமாக உதவி உபகரணங்கள் வழங்கும் திட்டம் 2014-2015 ஆம் ஆண்டிலும் தொடர்ந்து செயல்படுத்த தொடராணை மற்றும் ரூ.75,00,000/-நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 70. அரசாணை (1டி) எண்.36Dt: October 31, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - விலையில்லா சீருடை வழங்கும் திட்டம் - சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு தொழிற் பயிற்சி மையம் மற்றும் அரசு பார்வையற்றோருக்கான மேல்நிலைப்பள்ளி, தொழிற்பிரிவு மாணவ, மாணவிகளுக்கு 4 இணை விலையில்லா சீருடைகள் வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.13,96,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 71. அரசாணை (1டி) எண்.35Dt: October 27, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சென்னை, மாநிலக் கல்லூரி - செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு பி.காம்., மற்றும் பி.சி.ஏ., பட்டப்படிப்பு வகுப்புகள் நடத்தும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.4.57 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 72. அரசாணை (1டி) எண்.33Dt: October 15, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவியரை கல்விச் சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லுதல் - 2014-2015 ஆம் ஆண்டு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.1,36,200/- நிதி ஒப்பளிப்பது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 73. அரசாணை (நிலை) எண்.64Dt: October 14, 2014 Download Icon(469KB) மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தஞ்சாவூர் பார்வையற்றோருக்கான உயர்நிலைப் பள்ளியை, மேல்நிலைப் பள்ளியாக தரம் உயர்த்துவது - கூடுதலாக ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாத பணியிடங்கள் தோற்றுவிப்பது - தொடர் செலவினம் ரூ.29,71,400/- நிதி ஒப்பளிப்பது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 74. அரசாணை(நிலை) எண்.61Dt: September 29, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள்நலன்- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான 25 இல்லங்களுக்கு 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் உணவூட்டு மானியம் ரூ.650/- ஆக உயர்த்தி வழங்கியது- ஆணை வெளியிடப்பட்டது- திருத்தம் -வெளியிடப்படுகிறது.
 75. அரசாணை (1டி) எண்.32Dt: September 26, 2014 Download Icon(293KB) மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை - காதுகேளாதோருக்கான அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி, தஞ்சாவூர் - 2014-15 ஆம் ஆண்டு மாணவர் சேர்க்கை அதிகமாக வரப்பெற்றது - கூடுதல் பாடப்பிரிவு நடத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டது - பின்னேற்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 76. அரசாணை (1டி) எண்.31Dt: September 17, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கி இருந்த இல்லவாசிகளுள் சிலர் இயற்கை மரணம் அடைந்தது - ஈமச் சடங்கிற்கான செலவினம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டிற்கு ரூ.2,58,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 77. அரசாணை (நிலை) எண்.58Dt: September 16, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகள் - காலணிகள் வாங்கி வழங்கும் திட்டம் - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டு - திட்டத்தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குவது - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 78. அரசாணை(1D) எண்.30Dt: September 12, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த திரு. சரவணன் என்பவரின் மகள் செல்வி. கற்பகம், பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளானது- ஏரியில் மூழ்கி இறந்தது- முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூ.1,00,000/- நிதியுதவி வழங்குதல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 79. அரசாணை (நிலை) எண்.54Dt: September 02, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-II திட்டம் - புதுக்கோட்டை பார்வையற்றோருக்கான அரசு தொடக்கப் பள்ளிக்கு சொந்த கட்டிடம் கட்டுதல் - நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 80. அரசாணை(நிலை) எண்.52Dt: September 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2014-15ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-2 திட்டம்-கண் பார்வையற்றவர்களுக்காக, முதற்கட்டமாக, சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள பொதுச் சாலைகளில், சாலை கடப்பதற்கான நிறுத்தங்களில் குரல் ஒலிப்பான் சமிக்ஞைகள் அமைப்பதற்கு ரூ.75.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 81. அரசாணை(நிலை) எண்.51Dt: September 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2014-15ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-2 திட்டம்-15 மாவட்டங்களில் செவித்திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மண்டல ஆரம்பநிலை பரிசோதனை மையம் துவக்குதல்-ரூ.3,16,50,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது-ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 82. அரசாணை(நிலை) எண்.50Dt: September 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2014-15 ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-ஐஐ திட்டம்- பார்வைத்திறன் குறைபாடுடையோருக்கு புத்தகங்களை விரைவில் படிப்பதற்கு ஆஞ்செல் ப்ரோ Angel Pro என்னும் உயர்தொழில்நுட்ப உதவி உபகரணங்கள் ரூ.12.50 இலட்சத்தில் வாங்கி வழங்குதல்- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 83. அரசாணை (நிலை) எண்.45Dt: August 13, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் காதுகேளாத மற்றும் வாய்பேச இயலாத மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாடப் புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் வழங்குதல் - 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.25,17,500/- நிதி ஒப்பளிப்பு - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டில் வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 84. அரசாணை (நிலை) எண்.43Dt: August 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு ஊதிய மானியம் வழங்கும் திட்டம் - 2013-2014 ஆம் நிதியாண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 85. அரசாணை (1டி) எண்.24Dt: August 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் வசிக்கும் இல்லவாசிகளுக்கு 2014, தீபாவளி தினத்தன்று கோ-ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் 1 ஜதை வேட்டி-சட்டை மற்றும் புடவை-ரவிக்கைத் துணி வழங்குதல் - ரூ.5,27,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 86. அரசாணை(நிலை) எண்.33Dt: July 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2014-15 ஆம் நிதியாண்டு- பார்வைத்திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான ஒளிரும் மடக்கு குச்சிகள் வாங்கி வழங்கும் திட்டம்- திட்டத் தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 87. அரசாணை(நிலை) எண்.32Dt: July 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மனவளர்ச்சி குன்றிய மாணவர்களைப் பாதுகாத்து பராமரிக்கும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு நிதியுதவி வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 88. அரசாணை (1டி) எண்.15Dt: July 01, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் மாநில அளவில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற, செவித்திறன் குறைபாடுடைய மற்றும் வாய்பேச இயலாத மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்குதல் - 2014-2015ஆம் ஆண்டிற்கு தொடர திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.3,85,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 89. அரசாணை (1டி) எண்.12Dt: June 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாட புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் மற்றும் உயர்கல்வி பயில ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான கூடுதல் தொகை - 2014-2015 ஆம் நிதியாண்டில் ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 90. அரசாணை (நிலை) எண்.25Dt: May 23, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - கட்டடங்கள் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லம் - மதுரை, யா.புதுப்பட்டி அரசு மறுவாழ்வு இல்லக் கட்டடம் கட்ட நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வழங்கப்பட்டது - கூடுதல் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 91. அரசாணை(நிலை) எண்.24Dt: May 23, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மதுரை எம்.எஸ். செல்லமுத்து அறக்கட்டளை மையம் சக்தி அச்சகம் மதுரை மற்றும் இராமநாதபுரத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அனுமதியுடன் கூடுதலாக திண்டுக்கல் மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சுத் துறையின் வரம்புக்குள் வராத அரசு சார்பு நிறுவனங்களின் Quasi Government அச்சடிக்கும் பணியினை ஒப்படைத்தல் ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 92. அரசாணை(நிலை) எண்.20Dt: April 29, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு திருமண நிதி உதவித் தொகை மற்றும் திருமாங்கல்யம் செய்வதற்கு 4 கிராம் தங்கம் வழங்கும் திட்டம் - 2014-15 ஆம் நிதியாண்டி™ மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையர் பெயரில் தன் வைப்புக் கணக்கு மீள துவங்க அனுமதி வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 93. அரசாணை(நிலை) எண்.19Dt: March 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான 25 இல்லங்களுக்கு திட்டத் தொடராணையும் நிதி ஒப்பளிப்பும் செய்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டது-அரசாணையில் திருத்தம் செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 94. அரசாணை(நிலை) எண்.18Dt: March 27, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய பெண்களுக்கான நான்கு தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு அரசு மான்யம் - நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 95. அரசாணை (1டி) எண்.09Dt: March 26, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் மாவட்ட அளவில் முதல் 3 இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ரொக்கப் பரிசு, பாட புத்தகம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணம் மற்றும் உயர்கல்வி பயில ஊக்கத் தொகை வழங்குதல் - 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.62,40,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 96. அரசாணை (1டி) எண்.08Dt: March 24, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - 10 அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கியுள்ள இல்லவாசிகள் செய்யும் பணித்தன்மைக்கு ஏற்ப கூலி வழங்கும் திட்டம் - 2013-2014ஆம் நிதியாண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.2,28,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 97. அரசாணை(நிலை) எண்.17Dt: March 20, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-14 ஆம் நிதியாண்டு சுதந்திர தின விழா 2013 -மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவை புரிந்தவர்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் வழங்கியது- கூடுதல் நிதி ரூ.1,37,000/- ஒப்பளிப்பு செய்வது ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 98. அரசாணை(நிலை) எண்.15Dt: March 20, 2014மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- அனைத்து வகையான மாற்றுத் திறனாளிகளும் அரசுப் போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் பயண எண்ணிக்கை உச்சவரம்பின்றி நான்கில் ஒரு பங்கு கட்டணத்துடன் பயணம் செய்ய சலுகை மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகள் மாணவ / மாணவிகள், மற்றும் வேலைக்கு செல்லும் மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு பேருந்தில் இலவச பயணச் சலுகை வழங்குதல்-2009-2010 மற்றும் 2010-2011 ஆம் ஆண்டுக்கான நிலுவைத் தொகை- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 99. அரசாணை(நிலை) எண்.14Dt: March 13, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான 25 இல்லங்களுக்கு 2013-14 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் உணவூட்டு மானியம் ரூ.650/- ஆக உயர்த்தி வழங்குதல் - நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 100. அரசாணை (1டி) எண்.07Dt: March 13, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை - தொழுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு மாதாந்திர உதவித் தொகை - 2013-2014 ஆம் ஆண்டில் தொடர திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.6.00 கோடி நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 101. அரசாணை(நிலை) எண்.13Dt: March 07, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-14 ஆம் நிதியாண்டில் மாற்றுத் திறனாளிகள் சுயவேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசின் பாரதப் பிரதமரின் சுயவேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (PMRGP)- மாற்றுத் திறனாளிகள் செலுத்த வேண்டிய 5 சதவீத பங்குத் தொகையை அரசே ஏற்கும் திட்டமாக செயல்படுத்திட மற்றும் ரூ.5.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 102. அரசாணை(நிலை) எண்.12Dt: March 07, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளின் நல வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை 2013-2014 ஆம் நிதியாண்டில் தொடர்ந்து செயல்படுத்திட நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 103. அரசாணை(நிலை) எண்.11Dt: March 06, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2013-2014 ஆம் ஆண்டில் தேனி மாவட்டத்தில் மனவளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளுக்காக மூன்று பகல் நேர காப்பகங்கள் நடத்திட தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 104. G.O Ms.No. 10Dt: March 04, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- உச்ச நீதி மன்ற உத்தரவு மற்றும் சென்னை உயர்நீதி மன்ற இடைக்கால உத்தரவுகளின்படி அரசு பணியிடங்களில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு 3 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு வழங்குவதை உறுதிபடுத்துதல் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான பின்னடைவு பணியிடங்கள் நிரப்புதல் - ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 105. அரசாணை (1டி) எண்.05Dt: March 03, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்கள் - அரசு மறுவாழ்வு இல்லங்களில் தங்கி இருந்த இல்லவாசிகளுள் சிலர் இயற்கை மரணம் அடைந்தது - அடக்கம் செய்திட்ட செலவினத்திற்கு 2013-2014 ஆம் நிதியாண்டிற்கு ரூ.88,000/- கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 106. அரசாணை(நிலை) எண்.09Dt: February 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2013-2014ஆம் நிதியாண்டில் மூளை முடக்குவாதத்தால் (Cerebral Palsy) பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு மாற்றி வடிவமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நாற்காலிகள் வழங்கிட ரூ. 27.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்வது- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 107. அரசாணை(நிலை) எண்.08Dt: February 28, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் சிறப்புப் பள்ளிகளில் ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் உடல் பாதிப்படைந்த வாய் பேச இயலாத /காது கேளாத/ பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவர்களுக்கு 2013-2014ஆம் கல்வி ஆண்டிற்கு விலையில்லா பாட புத்தகங்கள் வழங்குதல் செலவினம் ரூ.6,96,552/- அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 108. அரசாணை (1டி) எண்.04Dt: February 26, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் - அரசு மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற சிறப்புப் பள்ளிகளில் 10, 11 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் - பள்ளிப் படிப்பினை இடையில் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து படித்திட ஊக்கத் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2013-2014 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ.21,99,000/- நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 109. அரசாணை(நிலை)எண்.04Dt: February 17, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் நடத்தும் 40-வது இந்திய சுற்றுலா மற்றும் தொழில் பொருட்காட்சி 2013-14 - மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை சார்பில் தனி அரங்கம் அமைக்க அனுமதி மற்றும் ரூ.4.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 110. அரசாணை(1D) எண்.01Dt: January 20, 2014|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- சிவகங்கை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முத்துலெட்சுமி என்ற மனவளர்ச்சி குன்றிய பெண்ணிற்கு குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 357(ஏ)ன் கீழ் சிவகங்கை நீதித்துறை நடுவர் அவர்களின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து ரூ.1,00,000/- நிவாரண நிதியுதவி வழங்குதல்- ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 111. G.O Ms.No. 34Dt: March 16, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் வேலைவாய்ப்பு பெறும் வகையில் தொழிற் பயிற்சி நிலையங்களில் தொழில் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மாவட்டந்தோறும் 75 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அளித்தல் - உணவு மற்றும் விடுதி வசதி தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் ஏற்படுத்தித் தருதல் மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு.
 112. G.O Ms.No. 33Dt: March 16, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - செவித்திறன் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு காதுக்கு பின்னால் அணியும் காதொலிக் கருவிகள் (Behind the Ear Hearing Aids) வழங்குதல்- நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 113. G.O Ms. No. 30Dt: March 14, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் -2011-2012 ஆம் நிதியாண்டில் கால்கள் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோலால் இயங்கும் ஸ்கூட்டர்கள் வழங்கும் திட்டத்திற்கு ரூ.2.00 கோடி நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 114. G.O Ms. No. 28Dt: March 14, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 2011-2012 ஆம் நிதியாண்டு -பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கான 5 ஆரம்பநிலை பயிற்சி மையங்களை தொடர தொடராணை மற்றும் 01-01-2012 முதல் 20 ஆரம்பநிலை பயிற்சி மையங்களை புதியதாக தொடங்குதல் - நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை.
 115. G.O Ms. No. 19Dt: March 05, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறன் படைத்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கு, விளையாட்டு வீரர்களுக்கான சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பணி நியமனம் செய்வது தொடர்பாக கொள்கை நெறிமுறை உருவாக்க குழு அமைத்தல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 116. G.O Ms. No. 18Dt: March 02, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு திருமண நிதி உதவித் தொகை மற்றும் திருமாங்கல்யம் செய்வதற்கு 4 கிராம் தங்கம் வழங்கும் திட்டம் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையர் பெயரில் தன் வைப்புக் கணக்கு துவங்க அனுமதி வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 117. G.O Ms. No. 17Dt: February 22, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் நல வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை 2011-2012 ஆம் நிதியாண்டில் தொடர்ந்து செயல்படுத்திட - ரூ.1.00 கோடி நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 118. G.O Ms. No. 13Dt: February 17, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- தங்களைத் தாங்களே பாரமரித்துக் கொள்ள இயலாத 60ரூ மற்றும் அதற்கு மேல் மனவளர்ச்சி குன்றியோரின் வாழ்வாதாரத்திற்கு வழிவகுக்கும் வகையில் வருமான வரம்பை கருத்தில் கொள்ளாமல் கடும் ஊனமுற்றோருக்கான உதவித் தொகை 2011-12 ஆண்டிற்கு கூடுதல் நிதி.
 119. G.O Ms. No. 01Dt: January 02, 2012|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்பில் 3 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்குவதை கண்காணிக்க தலைமைச் செயலரின் தலைமையில் உயர்மட்டக் குழு அமைத்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 120. G.O Ms. No. 74Dt: December 27, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களின் பேருந்துகளில் மாற்றுத் திறனாளிகள் பயணம் செய்யும் போது ஏற்படும் சிக்கல்களை களைய அரசுச் செயலாளர் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை அவர்களின் தலைமையில் கண்காணிப்புக்குழு அமைத்தல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 121. G.O Ms. No. 70Dt: December 09, 2011|14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய ஆண்களுக்கான தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 10 இல்லங்களும் ,14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றிய பெண்களுக்கென தனியாக தொழிற் பயிற்சியுடன் கூடிய 10 இல்லங்களும் டிசம்பர் 2011 முதல் புதியதாக தொடங்குதல்- ரூ.76,72,000/-நிதி.
 122. G.O Ms. No. 69Dt: December 09, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2011-2012 ஆம் நிதியாண்டு - 14 வயதிற்கு மேற்பட்ட மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான ஏழு இல்லங்களுக்கு திட்டத் தொடரணையும் ரூ.62,49,600/- நிதி ஒப்பளிப்பு செய்தல் -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 123. G.O (1D) No. 10Dt: December 08, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2011 ஆம் ஆண்டு அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் தினத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்கான மாநில அரசு விருதுகள் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 124. G.O Ms. No. 65Dt: November 18, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சுயவேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பெட்டிக்கடை வைக்க நபர் ஒன்றுக்கு ரூ.5,000/- அரசு மான்யமாக வழங்குதல் - 2011-2012-ம் ஆண்டுக்கான திட்டத் தொடராணை- ரூ.3.95 இலட்சம் செலவினம் ஒப்பளிப்பு-ஆணை.
 125. G.O Ms. No. 28Dt: August 02, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளை திருமணம் செய்து கொள்ளும் சாதாரண நபர்கள் / மாற்றுத் திறனாளிகளை திருமணம் செய்து கொள்ளும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு திருமண நிதியுதவி வழங்கும் திட்டம் - திருமண நிதி உதவித் தொகையுடன் 4 கிராம் தங்கம் வழங்குதல்.
 126. G.O Ms. No. 24Dt: June 28, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அனைத்து திருமண நிதியுதவி திட்டங்களின் கீழ் பட்டயம் மற்றும் பட்டப்படிப்பு படித்த மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு திருமண நிதி.
 127. G.O Ms. No. 23Dt: June 28, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அனைத்து திருமண நிதியுதவி திட்டங்களின் கீழ் தற்பொழுது வழங்கப்பட்டுவரும் உதவித் தொகையான ரூபாய் 25,000/-உடன் கூடுதலாக மணப்பெண்ணிற்கு திருமாங்கல்யம் செய்ய 4 கிராம் தங்கம் வழங்குதல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 128. G.O Ms No. 22Dt: June 24, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நலத் துறையால் செயல்படுத்தப்படும் பராமரிப்பு உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டங்களின் கீழ் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் பராமரிப்பு உதவித் தொகை ரூ.500/-ஐ ரூ.1000/- ஆக உயர்த்துதல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 129. G.O Ms. No. 11Dt: February 15, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- மாற்றுத் திறனாளிகள் நல வாரியத்தின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்களை 2010-2011 ஆம் ஆண்டு தொடர்ந்து செயல்படுத்திட நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 130. G.O Ms. No. 10Dt: February 10, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2011-2012 ஆம் ஆண்டில் மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான ஆரம்பநிலை பயிற்சி மையத்தை தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் 01-05-2011 முதல் பெரம்பலூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் புதியதாக துவக்க அனுமதி வழங்கி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 131. G.O Ms. No. 6Dt: January 27, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-2011 ஆம் ஆண்டு மானியக் கோரிக்கை அறிவிப்பு - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நலத் திட்ட உதவிகள் சென்றடைவதை உறுதி செய்தல்-அனைத்து மாவட்டத்திலும் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்புக் குழு அமைத்தல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 132. G.O Ms. No. 5Dt: January 19, 2011|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-11 ஆம் ஆண்டில் பணிபுரியும் மற்றும் சுயதொழில்புரியும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு நவீன செயற்கை அவயங்கள் வாங்கி வழங்குதல்- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 133. G.O (D) No. 10Dt: December 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010 ஆம் ஆண்டு அனைத்து நாடுகள் மாற்றுத் திறனாளிகள் தினத்தில் மாற்றுத் திறனாளிகள் நலனுக்கான மாநில அரசு விருதுகள் வழங்குதல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 134. G.O Ms. No. 91Dt: November 30, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன்- 37வது இந்திய சுற்றுலா மற்றும் தொழிற்பொருட்காட்சி 2010-11 - சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் நடத்துதல் - மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத் துறை சார்பில் தனி அரங்கம் அமைக்க அனுமதி மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்குதல்- ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 135. G.O Ms. No. 90Dt: November 29, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகளின் நலன் - தமிழகத்தில் உள்ள அரசு சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவிகளைக் கல்விச் சுற்றுலாவிற்கு அழைத்து செல்வது - ரூ.97,800/- நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 136. G.O. Ms No. 55Dt: July 20, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 6 வயதுக்குட்பட்ட பார்வைத்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளி குழந்தைகளுக்கான ஆரம்பநிலை பயிற்சி மையங்கள் துவங்க ரூ 19.40 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து -ஆணை-வெளியிடப்படுகிறது.
 137. G.O. Ms No. 54Dt: July 16, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மத்திய அரசின் தேசிய மாற்றுத் திறனாளிகள்நிதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகத்தின் மூலம் மாற்று திறனாளிகளுக்குசுய தொழில் தொடங்க கடனுதவி- அரசு உத்திரவாதத் தொகை ரூ 4.00 கோடியிலிருந்து ரூ 8.00 கோடியாக உயர்த்தி-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 138. G.O. Ms No. 48Dt: July 16, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தொண்டு நிறுவனங்கள் நடத்தும் மனவளர்ச்சி குன்றியோருக்கான சிறப்புப் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் மற்றும் தசைப் பயிற்சியாளர்களுக்கு மதிப்பூதியமாக ஊதிய மானியம் உயர்த்தி வழங்குவது - 2010 - 2011 நிதியாண்டிற்கான தொடராணை மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு - ஆணைகள் -வெளியிடப்படுகிறது.
 139. G.O. Ms No.(2D) 1Dt: July 14, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 10-ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வுகளில் முதல் மூன்று இடங்களைப் பெறும் பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளி மாணவ / மாணவியருக்கு ரொக்கப் பரிசு வழங்குதல் மற்றும் உயர்கல்வி தொடர உதவித் தொகை வழங்குதல் -2010 - 2011 - ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் செலவினம் ஒப்பளித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 140. G.O. Ms No. 40Dt: July 12, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - பல்வகை குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சிறப்பினமாக 1500 பேருக்கு கூடுதலாக இலவச மடக்கு சக்கர நாற்காலிகள் வழங்க 2010-11ம் ஆண்டிற்கு ரூ.90.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 141. G.O. Ms No. 39Dt: July 12, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் சுயதொழில் புரிய உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு 2010-2011ம் நிதியாண்டில் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரங்கள் இலவசமாக வழங்கிட தொடராணை மற்றும் ரூ.55,35,000/-க்கு நிதி ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 142. G.O. Ms No.38Dt: July 12, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் தொழில் புரிய உதவும் வகையில் அவர்களுக்கு மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரங்கள் இலவசமாக வழங்கிட நிர்ணயிக்கப்பட்ட தகுதிகளைத் தளர்த்துதல் மற்றும் செவித் திறன் குறையுடைய மாற்றுத் திறனாளிக்கும் மோட்டார் பொருத்தப்பட்ட தையல் இயந்திரங்கள் இலவசமாக வழங்குதல் ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 143. G.O. Ms No. 37Dt: July 09, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - பார்வையற்றோருக்கான அரசுப் பள்ளிகளில் 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ ,மாணவியருக்கு குறுந்தகடு இயக்கும் சாதனம் (CD Player) மற்றும் பாடங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட குறுந்தகடுகள் (CDs) வழங்கும் திட்டம் செயல் படுத்துவது - 2010-2011ம் ஆண்டிற்கான தொடாரணை மற்றும் செலவினம் ரூ.3,34,900/- அனுமதித்து - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 144. Letter No.. 4121Dt: July 06, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறுகின்ற கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் பயிலும் மாற்றுத் திறனாளி மாணவ-மாணவிகளுக்கு தனிக் கட்டணம் (ளுயீநஉயைட கநநள) செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளித்தல் மற்றும் அரசு செயல்படுத்தும் நலத் திட்டங்களின் கீழ் பயன்பெற வருமான உச்ச வரம்பு நீக்கம் செய்து ஆணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது- தொடர்பாக.
 145. G.O. Ms No. 35Dt: July 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சுயவேலை வாய்ப்புத் திட்டம் - அரசு மான்யம் வழங்குதல் - 2010-2011 ஆம் ஆண்டுக்கான திட்டத் தொடராணை மற்றும் ரூ. 30.00 இலட்சம் செலவினம் ஒப்பளிப்பு - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 146. G.O. Ms. No. 34Dt: July 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - வேலை வாய்ப்பற்ற பார்வையற்ற மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நிவாரண உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம் - 2010-2011 ஆம் நிதியாண்டிற்கான தொடராணை மற்றும் ரூ. 42.00 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 147. G.O. Ms No. 33Dt: July 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான சுயவேலை வாய்ப்புத் திட்டத்தின் கீழ் பெட்டிக்கடை வைக்க ரூ.5,000/- அரசு மான்யமாக வழங்குதல் - 2010-2011-ம் ஆண்டுக்கான திட்டத் தொடராணை-ரூ.2.50 இலட்சம் செலவினம் ஒப்பளிப்பு-ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 148. G.O. Ms No. 32Dt: July 01, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தசைச் சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பராமரிப்பு உதவித் தொகை வழங்கும் திட்டம் 2010-11ஆம் ஆண்டிற்கு தொடராணை மற்றும் ரூ. 63.10 இலட்சம் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 149. G.O. Ms No. 31Dt: June 28, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - நிதிநிலை அறிக்கை 2010-2011 - மாநில அரசின் பல்வேறு நலத் திட்ட உதவிகளை மாற்றுத் திறனாளிகள் பெற்றிட நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள வருமான உச்சவரம்பை 2010-2011ம் நிதியாண்டிலிருந்து முற்றிலும் நீக்குதல் -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 150. G.O. Ms No. 30Dt: June 28, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - நிதிநிலை அறிக்கை 2010-2011 - அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாற்றுத் திறனாளி மாணவ/மாணவிகளுக்கு தனிக் கட்டணம் (Special Fees) செலுத்துவதிலிருந்து விலக்களித்தல் ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 151. G.O. Ms No. 26Dt: June 10, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-2011ம் ஆண்டிற்கானஏப்ரல் 2010 முதல் சூன் 2010 வரையிலான காலாண்டிற்கு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பராமரிப்பு உதவித் தொகை வழங்குதல் ரூ.1,57,57,500 செலவினம் அனுமதித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 152. G.O.Ms.No. 25Dt: June 10, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-2011ம் ஆண்டிற்கானஏப்ரல் 2010 முதல் சூன் 2010 வரையிலான காலாண்டிற்குதங்களை தாங்களே பராமரித்துக்கொள்ள இயலாத 60�ீ மற்றும் அதற்குமேல் மனவளர்ச்சிகுன்றியோருக்கு வருமான வரையறையின்றி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டோருக்கான உதவித்தொகை வழங்குதல் ரூ. 7,97,47,132 செலவினம் ஒப்பளிப்புஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 153. G.O. Ms. No. 22Dt: June 04, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அரசு சிறப்புப் பள்ளிகள் மற்றும் அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் செயல்படும் சிறப்புப் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களுக்கான உணவூட்டுச் செலவினம் ரூ.450/- ஆக உயர்த்தி 01.06.2010 முதல் நடைமுறைப்படுத்துதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 154. G.O. Ms. No.18Dt: May 31, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - அனைத்து வகை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கும் பாகுபாடின்றி மாநிலம் முழுவதும் இரயில் கட்டணச் சலுகை போல் நான்கில் ஒரு பங்கு கட்டணத்துடன் அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகளில் பயண எண்ணிக்கை உச்சவரம்பின்றி துணையாளருடன் (escort) பயணம் செய்ய அனுமதி அளித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 155. G.O. Ms. No. 16Dt: May 28, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - பூவிருந்தவல்லி பார்வையற்றோருக்கான மேல்நிலைப்பள்ளியில் செயல்படும் இடைநிலை ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தில் 2005 - 2006 முதல் 2008- 2009 ஆம் ஆண்டு வரை பயிற்சி முடித்த கை, கால் பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கும் ஆசிரியர் பணி நியமனம் வழங்கி ஆணை -வெளியிடப்படுகிறது.
 156. G.O. Ms. No.15Dt: May 25, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - 2010-2011-ம் ஆண்டுக்கான பகுதி-மிமி திட்டம் - செவித்திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மண்டல ஆரம்ப நிலை பரிசோதனை மையத்தினை (Regional Early Diagnostic Centre) தூத்துக்குடி மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் நிறுவ ரூ.18.10 இலட்சம் 2010-2011-ல் ஒப்பளிப்பு செய்தல் - ஆணை- வெளியிடப்படுகிறது.
 157. G.O. Ms. No. 9Dt: May 14, 2010|முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதி -மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகள் நல வாரியம் - மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இளைஞன் திரைப்படத்தின் மூலம் கிடைத்த ரூ.45,00,000/- முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு வழங்கப்பட்டது- மாற்றுத் திறனாளிகள் நல வாரியத்தின் மூலம் நலத் திட்டங்களை செயல்படுத்த முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 158. G.O Ms No. 2Dt: April 26, 2010|மாற்றுத் திறனாளிகள் நலன் - தமிழ்நாடு மாற்றுத் திறனாளிகள் நலவாரியம் மாற்றியமைத்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 159. G.O. Ms. No..1Dt: April 21, 2010|மாற்றுத் திறனுடையோர் நலன் - மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு பெறும் தகுதியை மேம்படுத்தும் வகையில் மாவட்டந்தோறும் தங்கும் விடுதியுடன் கூடிய தொழிற்பயிற்சி நிலையம் மூன்றாண்டு திட்டமாக அரசு நிதியுதவியுடன் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் தொடங்க மற்றும் ரூ.38,38,000/- செலவினம் ஒப்பளிப்பு செய்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.


 1. NEET UG 2017 OFFICIAL NOTIFICATION | மே 7ம் தேதி நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும்: தமிழ் உள்ளிட்ட 8 மொழிகளில் தேர்வு எழுதலாம்
 2. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் சட்ட முன்வடிவு தாக்கல்
 3. NEET(UG) - 2017 | CBSE to conduct exam on May 7 | NEET 2017 Latest News – Application Form, Exam Date, Syllabus, Pattern, Eligibility Criteria, Cut Off, Admit Card, Results @ http://cbseneet.nic.in/cbseneet/welcome.aspx
 4. TEACHERS RECRUITMENT 2017 | AEES Kalpakkam (Tamil Nadu) | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - PGT-GT-SPECIAL TEACHERS | NO. OF VACANCIES - MANY
 5. பிளஸ்-2 தனித்தேர்வர்கள் ஹால் டிக்கெட்டை 2-ந்தேதி வரை பெறலாம் அரசு தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு
 6. TIDCO RECRUITMENT 2017 | TIDCO-CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - GENERAL MANAGER | NO. OF VACANCIES -1
 7. TANCET 2017 - எம்பிஏ, எம்சிஏ, எம்இ படிப்புகளுக்கான ‘டான்செட்’ நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு
 8. வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் ’நீட்’ தேர்வு எழுதலாமா?
 9. சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில் இணைய, ஜூன், 30 வரை, பள்ளிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என, அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
 10. சிறப்பு பாஸ்போர்ட் மேளா 4-ந் தேதி சென்னையில் நடக்கிறது
 11. மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் வருமான வரிவிலக்கு வரம்பு ரூ.3 லட்சமாக உயருமா?
 12. வரும் கல்வி ஆண்டில் சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளில் கல்வி கட்டணம் உயர்கிறது புதிய கட்டணம் நிர்ணயிக்க நீதிபதி பாலசுப்ரமணியன் கமிட்டி முடிவு
 13. கருணை அடிப்படையில் வழங்கப்படும் வேலைக்கு மகன், மகள் என்ற பாகுபாடு கூடாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 14. www.cbseneet.nic.in | மே 7ம் தேதி நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும்: தமிழ் உள்ளிட்ட 8 மொழிகளில் தேர்வு எழுதலாம்.
 15. NEET UG 2017 OFFICIAL NOTIFICATION
 16. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் சட்ட முன்வடிவு தாக்கல்
 17. NEET(UG) - 2017 | CBSE to conduct exam on May 7 | NEET 2017 Latest News – Application Form, Exam Date, Syllabus, Pattern, Eligibility Criteria, Cut Off, Admit Card, Results @ http://cbseneet.nic.in/cbseneet/welcome.aspx
 18. TNTET 2017 BREAKING NEWS | ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு விரைவில் முறையான அறிவிப்பு-விண்ணபிக்க கடைசி தேதி 28.02.2017 | தேர்வு நாள் 29.04.2017 & 30.04.2017 | விண்ணப்ப பெற கட்டணம் ரூபாய் 50 | விண்ணபங்கள் கிடைக்கும் இடங்கள் -அனைத்து அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகள் | அச்சடிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் 11 லட்சம் ..
 19. JIPMER MBBS 2017 ENTRANCE EXAM | புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ் சேர ஜூன் 4-ம் தேதி நுழைவுத் தேர்வு. மார்ச் 27-ம் தேதி முதல் ஆன்லைன் விண்ணப்பம்.
 20. ANNUAL INCOME STATEMENT & PAY SLIP DOWNLOAD | GPF / TPF / CPS சந்தாதாரர்கள் தங்கள் கணக்கு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து, ஆண்டு முழுச்சம்பள விவரங்கள் அறியலாம்.
 21. இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித்துறை உதவி ஆணையர், உடற்கல்வி பயிற்சியாளர், ஜியாலஜிஸ்ட் பணிகளுக்கு விரைவில் தேர்வு: அடுத்த வாரம் முதல் தொடர்ந்து அறிவிப்பு வெளியாகும்
 22. TANCET 2017 - எம்பிஏ, எம்சிஏ, எம்இ படிப்புகளுக்கான ‘டான்செட்’ நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு
 23. TNTET-2017-ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு–2017 | போட்டி எழுத்துத்தேர்வு 2017 ஏப்ரல் மாத இறுதியில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான அறிவிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது. இது குறித்த முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான கூட்டம் சென்னை-6, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் 03.02.2017 (வெள்ளிக் கிழமை) அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெற உள்ளது. TNTET – 2017 குறித்த உண்மையான தகவல்களை படியுங்கள்...
 24. TNTET 2017 | ஏப்ரல் 30ஆம் தேதிக்குள் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத்தப்படும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
 25. ரொக்கமில்லா பரிவர்த்தனைக்கு விரைவில் ‘ஆதார் பே’ மத்திய அமைச்சர் தகவல்
 26. சிபிஎஸ்இ 10,12-ம் வகுப்பு தேர்வு தேதியில் மாற்றம்
 27. IT FORM VERSION 2017.1 DOWNLOAD | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட IT FORM VERSION 2017.1..... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...
 28. வங்கிகளில் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு பிப்ரவரி இறுதியில் முற்றிலும் நீங்கும் வங்கி மூத்த அதிகாரி தகவல்
 29. பிப்ரவரி 24-ம் தேதிக்குள் பிளஸ் 2 செய்முறைத் தேர்வை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் தேர்வுத்துறை உத்தரவு
 30. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு ஏப்ரல் மாத இறுதியில் நடைபெறும் அமைச்சர் கே.பாண்டியராஜன் அறிவிப்பு
 31. கூட்டுறவு சங்க இளநிலை ஆய்வாளர் தேர்வு முடிவு வெளியீடு
 32. TNTET EXAM 2017 | வெளியாகிறது TNTET 2017 குறித்த அறிவிப்பு - ஏப்ரல் மாத இறுதிக்குள் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு நடைபெறும் என தகவல்
 33. பிளஸ் 2 தனித்தேர்வர்களுக்கு இன்று முதல் ஹால் டிக்கெட் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் தண்.வசுந்தராதேவி அறிவிப்பு.
 34. தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கு ஏற்ப மிருகவதை தடுப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்வதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேறியது
 35. Police Recruitment - 2017 | Common Recruitment for the posts of Gr II Police Constables, Gr II Jail Warders and Firemen Common Recruitment - 2017 | தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம் அறிவித்துள்ள இரண்டாம் நிலை காவலர், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர் மற்றும் தீயணைப்போர் பதவிகளுக்கான பொதுத் தேர்வு | மொத்த எண்ணிக்கை 15664 + 47 | கடைசி நாள் 22.02.2017 | எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் நாள் 21.05.2017
 36. இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர்: சட்டசபையில் இன்று கவர்னர் உரையாற்றுகிறார் ஜல்லிக்கட்டு மாற்று சட்ட மசோதா நிறைவேற வாய்ப்பு
 37. ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 38. இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் 4 ஆயிரம் பணியிடங்கள் போட்டி தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் ஜன. 26-ம் தேதி முதல் தொடக்கம்
 39. இந்தியாவுக்கு தலைமை தாங்கும் பண்பு தமிழர்களுக்கு இருக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் குறித்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு முன்னாள் நீதிபதி மார்கண்டேய கட்ஜூ புகழாரம்
 40. அடுத்த கல்வியாண்டில் அமலுக்கு வருகிறது மாணவர்கள் ‘கற்றல் திறன் மதிப்பிடல் முறை’ மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவிப்பு
 41. 30,000 ரூபாய் பரிவர்த்தனைக்கு பான் கார்டு அவசியம் பட்ஜெட்டில் மாற்றம் கொண்டுவர மத்திய அரசு திட்டம்
 42. மெரினாவில் எழுச்சி குறையாத ஆர்ப்பாட்டம் நீடிப்பு.
 43. தமிழகத்தில் 52 ஆண்டுகளுக்குப்பின் ’மாணவர் எழுச்சி’
 44. மத்திய அரசு கோரிக்கையை ஏற்றது உச்ச நீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு தள்ளிவைப்பு.
 45. ஜல்லிக்கட்டுக்காக வரலாறு காணாத எழுச்சி போராட்டம் 25 லட்சம் பேர் திரண்டதால் ஸ்தம்பித்தது தமிழகம்
 46. பிஎஸ்என்எல் - பாரத ஸ்டேட் வங்கி அறிமுகம் செல்போனில் வங்கி பரிவர்த்தனைக்கு ‘மொபிகேஷ் எம்-வாலட்’ சேவை ஸ்மார்ட் போன், கம்ப்யூட்டர், வங்கிக் கணக்கு தேவையில்லை
 47. ஜல்லிக்கட்டுக்கு அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்படும் : தமிழக அரசு
 48. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தற்செயல் விடுப்பு எடுத்து போராட்டம் அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் தகவல்
 49. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் தீவிரம் அடைகிறது ஆதார்அட்டை, ரேஷன்கார்டுகளை ஒப்படைப்போம் என அறிவிப்பு
 50. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு ஆதரவு: தமிழகம் முழுவதும் இன்று 20-ந் தேதி வியாபாரிகள் கடையடைப்பு உண்ணாவிரதம்- ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு
 51. ஜல்லிக்கட்டுக்காக அவசர சட்டம் இயற்ற தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது மத்திய அரசின் தலைமை வக்கீல் கருத்து
 52. ஏறுதழுவுதல் திருவிழாவை நடத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் சிறப்பு சட்டம் இயற்றக்கோரி பொதுநல வழக்கு ஐகோர்ட்டில் விரைவில் விசாரணை
 53. தமிழகம் முழுவதும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை நர்சரி, மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் சங்கம் அறிவிப்பு
 54. சென்னை ஐ.ஐ.டி. கல்வி மையத்தில் 43 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்17-2-2017
 55. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் நாளை லாரிகள் ஓடாது
 56. ஆவின் பால் நிறுவனத்தின் ஈரோடு மாவட்ட பிரிவில் 17 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 08-02-2017
 57. பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் (பி.இ.எல்) நிறுவனத்தில் 15 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 04-02-2017
 58. INDIAN OIL RECRUITMENT 2017 | INDIAN OIL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - TECH ASST / ENGI ASST | NO. OF VACANCIES 4 | LAST DATE 17.02.2017
 59. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் எதிரொலியாக கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.
 60. நாளை கடை அடைப்பு போராட்டம் த.வெள்ளையன் பேட்டி
 61. அந்தமான் அருகே குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை.
 62. இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் பானிபட் சுத்திகரிப்பு ஆலையில் 32 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 29-1-2017
 63. பி.சி.பி.எல் நிறுவனத்தில் டெக்னீசியன் மற்றும் கிராஜூவேட் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிப் பணி.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 31-1-2017
 64. ரிட்ஸ் நிறுவனத்தில் 43 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 16-1-2017
 65. ஏற்றுமதி ஆய்வுக்கழகத்தில் (EIC) 44 பணிகள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்17-2-2017
 66. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் எதிரொலி : கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
 67. ஜல்லிக்கட்டு | மோடி நல்ல செய்தி சொல்லாவிட்டால் போராட்டம் தீவிரமடையும்: போராட்டக் குழுவினர் திட்டவட்டம்
 68. TNPL RECRUITMENT 2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - GENERAL MANAGER | NO. OF VACANCIES 2 | LAST DATE 02.02.2017
 69. TNPL RECRUITMENT 2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - DIRECTOR | NO. OF VACANCIES 2 | LAST DATE 02.02.2017
 70. அரசு பொறியியல் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் பணிக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு
 71. தனியார் பாலிடெக்னிக் ஆசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவது குறித்து 3 மாதங்களுக்குள் பரிசீலிக்கவேண்டும் உயர்கல்வித்துறைக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 72. மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (எஸ்.எஸ்.சி.) நாடு முழுவதும் உள்ள 8300 பணியிடங்களை விரைவில் நிரப்புகிறது.
 73. தேசிய அனல்மின் கழகத்தில் வேலை.
 74. மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரயில்வே பணி!
 75. ஏ.டி.எம்ல் இனி ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை எடுக்கலாம் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
 76. நாடு முழுவதும் காவல்துறையில் 5 லட்சம் பணியிடம் காலி
 77. TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TN0U - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 31.01.2017
 78. தஞ்சாவூர்தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பத்தாவது பட்டமளிப்பு விழா - விரிவான தகவல்கள்
 79. TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TNPESU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST PROFFESSOR | NO. OF VACANCIES 6 | LAST DATE 06.02.2017
 80. வேளாண் அதிகாரி பணி வாய்ப்பு
 81. திருச்சி பாரதி தாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணி...விரிவான விவரங்கள்...விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23-1-2017
 82. பெல் நிறுவனத்தில் 738 பயிற்சிப் பணிகள்
 83. மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் என்ஜினீயர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு.கேட் தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
 84. மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தில் 745 பணியிடங்கள்
 85. ரயில்வே தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆதார் எண் கட்டாயமாகிறது.ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை.
 86. எம்.ஜி.ஆரின் 100 வது பிறந்த நாளான ஜன.,17 ம் தேதியை அரசு பொது விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
 87. வன சீருடைப் பணி நேர்முகத் தேர்வு தகுதி பட்டியல் வெளியீடு
 88. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9 ஆயிரமாக உயர்வு மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் தகவல்
 89. வறட்சி நிவாரணத்துக்கு ஒரு நாள் ஊதியம்: ஜாக்டோ - ஜியோ அறிவிப்பு.
 90. 17 ஆண்டு பழமையான விதியால் ஆசிரியர் பதவி உயர்வில் குளறுபடி.
 91. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாமதமாகும், ,8,000 ஆசிரியர் காலியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்- அமைச்சர் பாண்டியராஜன்.
 92. எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: வரும் 17-இல் பொது விடுமுறைவிட அரசு முடிவு.
 93. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை!
 94. பாதுகாப்பு பணி தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்.
 95. அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும், ஆய்வக உதவியாளர் 4 ஆயிரத்து 900 பணியிடங்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பேட்டி
 96. G.O.Ms.No.6 Dated11.01.2017 BONUS – Adhoc Bonus – Special Adhoc Bonus for the year 2015–2016 – Sanction Order Download | தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 97. வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்போர் அடுத்த மாதத்திற்குள் பான் அட்டைகளை வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 98. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்குவது பற்றிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 99. SGT TO BT PROMOTION COUNSELLING - இடைநிலை – சிறப்பாசிரியர்கள் தரத்திலிருந்து பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு 12.01.2017 அன்று நடைபெற உள்ளது.
 100. ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் நடவடிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே தகவல்
 101. தமிழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசின் கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் சேர்ப்பு
 102. பல்கலை துணைவேந்தர் பதவி; கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
 103. பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழில் இடம் பெறும் எண்ணில் குழப்பம்!
 104. ’நீட்’ தேர்வை 5 ஆண்டிற்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அரசுக்கு கோரிக்கை
 105. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., யில், புதிய பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 106. 10, 12-ம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
 107. புதிய பென்ஷன் திட்டம் ரத்தாகுமா? ஊழியர்கள் எச்சரிக்கை.
 108. தமிழக அரசின் மருத்துவ காப்பீடு : பிற மாநில ஓய்வூதியர்கள் தவிப்பு
 109. பி.எப்.,பில் ஊழியர்களை சேர்க்க நிறுவனங்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு
 110. காமராஜ் பல்கலை துணைவேந்தருக்கு 'மார்க்' : முடிவுக்கு வந்தது விண்ணப்ப சர்ச்சை
 111. சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வரையிலும், 12-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி வரையிலும் நடக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 112. JEE-MAIN | ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எஸ்சி., என்.ஐ.டி., உள்ளிட்ட மத்திய அரசின்கீழ் இயங்கி வரும் பல்வேறு தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான ஜே.இ.இ., தேர்வு அறிவிப்பு! விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜனவரி 17, 2017
 113. சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 9-ல் தொடக்கம்
 114. கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகை நீக்கம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 115. பாடத்திட்டத்தை மாற்றுங்கள் - தினத்தந்தி தலையங்கம்
 116. எதிர்கால கனவுகளின் திருப்புமுனை பிளஸ் 2 மதிப்பெண் மாணவர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சி.அ.ராமன் அறிவுரை
 117. 4 லட்சம் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைநகரங்களில் பிப். 2-ல் உண்ணாவிரதம் அரசு ஊழியர் சங்க மாநில மாநாட்டில் தீர்மானம்
 118. மருத்துவ படிப்பை போலவே பொறியியல் படிப்புக்கும் அகில இந்திய அளவில் பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 119. ஏப்ரலுக்கு பிறகு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? வங்கிகளிடம் விவரங்களை பெற வருமானவரித்துறை தீவிரம்
 120. பிறந்து ஓராண்டாகியும் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு புது வாய்ப்பு : தமிழக அரசு புது உத்தரவு.
 121. மதிப்பெண் சான்றிதழில் தவறு ஏற்பட்டால் தலைமையாசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை; இணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை!!!
 122. மாணவர் ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு.
 123. கிராமப்புற மாணவர்களின் அறிவியல் திறன் வளர்க்க வடிவமைப்பு போட்டி.
 124. CPS PENSION மீண்டும் போராட்ட களத்தில் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் !!
 125. வங்கிகள், தபால் நிலையங்களில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ள நபர்கள் தங்களின் ‘பான் கார்டு’ எண்ணை வரும் அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 28-ந்தேதிக்குள் சமர்பிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு.
 126. இரண்டு சிலிண்டர் வைத்திருந்தால் ரேஷனில் அரிசி இல்லை : விரைவில் அறிவிக்க தமிழக அரசு திட்டம்.
 127. எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது பிளஸ் 2 தேர்வு மாணவர்களுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை
 128. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி நியமனம்
 129. EPF பென்ஷன் திட்டத்துக்கு ஆதார் கட்டாயம்!
 130. பொதுத் தேர்வுக்கான விடைத்தாளில் விடைகளை எழுதி அடித்திருந்தால் அடுத்த தேர்வுகள் எழுத முடியாது : தேர்வுத் துறை எச்சரிக்கை.
 131. பி.ஆர்க்., படிப்புக்கான, 'நாட்டா' தேர்வு முறையில், அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு, ஜன., 2ல் துவங்கியது; பிப்., 2 நள்ளிரவு, 11:59 மணிக்கு முடிகிறது. மார்ச் 26ல், ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்படும். ஜூன் 10ல், தேர்வு முடிவு வெளியாகும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.