தமிழக அரசாணை | TN G.Os | G.Os of Finance Department | GOs of Public Interest - 7 | Personnel and Administrative Reforms Department 1. Lr.No.48351 Dt: December 17, 2015|Recent heavy rains in November and December 2015 - Disaster caused - Voluntary contribution to the Chief Ministers Public Relief Fund for Relief and Rehabilitation measures - Contribution of one days salary by the Government Employees - Simplifications of Procedures - Further clarification Issued - Regarding
 2. G.O.(MS) No.117 Dt: December 13, 2015|Recent heavy rains in November and December 2015 - Disaster caused - Voluntary contribution to Chief Ministers Public Relief Fund for Relief and Rehabilitation measures - Contribution of one days salary by the Government Employees - Procedures - Orders Issued.
 3. Lr.No.41633 Dt: November 23, 2015|Right to information Act 2005 - Format for giving information to the applicants under Right to Information Act - Issue of guidelines - Communicated - Regarding
 4. G.O.(Rt.) No.422 Dt: November 04, 2015 |Tamil Nadu Information Commission - Thiru S.F.Akbar State Information Commissioner -Tamil Nadu Information Commission - Ceases to hold office on attaining the age of sixty five years on 04-11-2015 AN -Notified.
 5. G.O.Ms.No.85 Dt: August 06, 2015|The Right to Information Act, 2005 - Tamil Nadu Information Commission- Appointment of two State Information Commissioners to the Tamil Nadu Information Commission - Orders - Issued.
 6. G.O.Ms.No.84 Dt: August 06, 2015|The Right to Information Act, 2005 - Tamil Nadu Information Commission - Thiru K. Ramanujam,IPS (Retd) - Appointment as State Chief Information Commissioner - Orders - Issued.
 7. G.O.Ms.No.71 Dt: July 02, 2015|Tamil Nadu Government Servants Conduct Rules, 1973 - Prescribing additional format to apply for grant - renewal of Passport - Instruction Issued.
 8. கடித.எண். 20506/ஏ2/2015-1 Dt: June 05, 2015|அலுவலக நடைமுறை - கோப்புகளை முழுமையாக கூர்ந்தாய்வு செய்து தேவைப்படும் விவரங்கள் முதல்முறையிலேயே கோரப்பட வேண்டும் - அறிவுறுத்தங்கள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 9. G.O.Ms.No.52 Dt: May 26, 2015|Public Services - Register of Caste/Community particulars of Personnel in service in the Secretariat - Maintenance and reporting - Amendment to the Tamil Nadu Secretariat Office Manual - Issued.
 10. Lr No.18522/FR-3(2)/2015-1 Dt: May 21, 2015|Fundamental Rules - Maintenance of Service Registers - Entries in the Service Book - Standard Formats - Prescribed - General Guidelines - Issued.
 11. G.O.Ms.No.41 Dt: April 28, 2015|Rules - Rule-56 of the Fundamental Rules - Compulsory Retirement - Clarification on the date of effect of Compulsory Retirement in the case of final orders issued, after the date of Superannuation - Orders - Issued.
 12. G.O.Ms.No.8 Dt: January 19, 2015|Tamil Nadu Leave Rules,1933 - Rule-15- Grant of Unearned Leave on Medical Certificates(Medical Leave)-Consolidated Instructions- Issued.
 13. Lr.No.2837 Dt: November 13, 2014|Passports - Passport issuance procedure - Issue of Identity Certificate / No objection certificate to Government Servants for applying for Passport - Instructions - Issued.
 14. G.O.Ms.No.117 Dt: November 13, 2014|Tamil Nadu Government Servants Conduct Rules, 1973 - Prescribing format for issue of No Objection Certificate to apply for passport and its renewal - Amendment to Rule 24-A - Issued.
 15. G.O.Ms.No.65 Dt: July 02, 2014|Public Services - Tamil Nadu State and Subordinate Services - General Rules - Amendment to rule 19 - Issued.
 16. G.O Lr.Ms. 24 Dt: February 25, 2014 |பணியாளர் - அரசுப்பணியாளர்கள் - இடமாற்றம் பொதுமாற்றல்கள் 2014-2015 ஆம் ஆண்டு மற்றும் அடுத்து வரும் ஆண்டுகளுக்கும் தொடருதல் - ஆணைவெளியிடப்படுகிறது.
 17. G.O.Ms.No.114 Dt: September 12, 2013|Petitions - Grievance Petitions presented to Government Officers - Procedures for dealing with grievance petitions - Instructions - Issued.
 18. G.O Ms.No. 158Dt: November 08, 2012|அலுவலக நடைமுறை - அலுவலக ஆணை, கடிதங்கள் மற்றும் ஏனைய வெளியீடுகளில் கிறித்துவ ஆண்டுக்கு நேரான தமிழ் ஆண்டு, திங்கள், நாள், திருவள்ளுவர் ஆண்டு பயன்படுத்துதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 19. G.O Ms.No. 157Dt: November 07, 2012|பணியமைப்பு - ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை - அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களை உள்ளடககி அரியலூரைத் தலைமையிடமாக கொண்டு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் காண்காணிப்புத் துறையின் புதிய அலுவலகம் தோற்றுவித்தல் - ஆணைகள் - வெளியிடுதல்.
 20. Letter Ms.No63Dt: April 30, 2012|பணியாளர் - அரசுப் பணியாளர்கள் இடமாற்றம் பொது மாற்றல்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தற்காலிகத் தடையாணை 2012 - 2013 ஆம் ஆண்டுக்கு விலக்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 21. G.O Ms. No. 99Dt: August 12, 2011|நிருவாகம் - நீதியரசர் முனைவர் ஏ.கே.ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட நிருவாகச் சீர்திருத்தக் குழு இரண்டாவது அறிக்கை தற்போது நடைமுறையில் உள்ள டாட்டன்ஹாம் முறை திருத்தி அமைக்கப்படவேண்டும் என்ற மேல் நடவடிக்கை தொடர அமைக்கப்பட்ட குழு -வெளியிடப்படுகிறது.
 22. G.O Ms. No. 94Dt: July 29, 2011|அகில இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மையம், பயிற்சி மையத்தில் தங்கி பயிலும் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் மாணவர்களுக்ககு உணவு வழங்க மாதாந்திர உணவு கட்டணம் ரூ.800/- லிருந்து ரூ.1200/- ஆக வெளியிடப்படுகிறது.
 23. G.O Ms. No. 57Dt: June 09, 2011|நிருவாகம் - நீதியரசர் முனைவர் ஏ.கே. ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட நிருவாகச் சீர்திருத்தக் குழுவின் இரண்டாவது அறிக்கையில் பணியாளர் மற்றும் நிருவாகச் சீர்திருத்தத் துறை.
 24. G.O. 2D no. 6Dt: February 22, 2011|சிறப்பு போட்டித் தேர்வு - மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம் - தொகுதி IV -ன் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்கள்.
 25. G.O Ms. No. 151Dt: October 21, 2010|பொதுப்பணிகள் - அலுவலக நடைமுறை - பச்சை நிற மை (Green Ink) பயன்பாடு குறித்த தெளிவுரை வழங்கி ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 26. Lr. No. 42629Dt: September 16, 2010|பொதுப்பணிகள் - காலிப் பணியிடங்கள் - முன்கூட்டியே மதிப்பீடு செய்து நிரப்ப உரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்து - அறிவுரைகள் - வலியுறுத்தப்படுகின்றன.
 27. G.O Ms. No. 128Dt: September 13, 2010|பணியாளர்கள் சங்கங்கள் - பொது சுகாதாரத் துறை அலுவலர் சங்கம் (தொழுநோய்) - சென்னை உயர்நீதிமன்ற டபிள்யூ. பி. எண். 2171 / 2010, நாள் 12.02.2010 ஆணைக்கு இணங்க பொது சுகாதாரத் துறை அலுவலர் சங்கம் (தொழுநோய்) சங்கத்தின் அங்கீகாரத்தினை அரசு ஆணை (நிலை) எண்.229 பொதுத் (பணிகள்) துறை, நாள் 22.01.1974 ன் விதி 6-ன்படி ஆய்வு செய்து பொது சுகாதாரத் துறை அலுவலர் சங்கம் (தொழுநோய்) - எண்.38 ஓ.எஸ்.தீன் பில்டிங், மேலரதவீதி, சிதம்பரம் - முகவரியில் உள்ள சங்கத்தின் அங்கீகாரத்தினை இரத்து செய்து - ஆணையிடப்படுகிறது.
 28. Letter.No 27879, Dt: June 17, 2010|பணியாளர் சங்கம் - தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலக சங்கம் - கோவை மாநகரில் ஜ]ன் 23-27ல் நடக்கும் உலகத்தமிழ் செம்மொழி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக அரசு பணியாளர்களுக்கு சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு வழங்கப்படுகிறது.
 29. Letter.No 20335, Dt: May 19, 2010|பணியாளர் சங்கம் - தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் ஒன்றியம் - 57வது மாநில மாநாடு 22.05.2010 (சனிக்கிழமை) அன்று நடைபெறுவது 21.05.2010 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று சிறப்பு தற்செயல் விடுப்பு வழங்குதல் - அறிவுரைகள் வழங்கப்படுகிறது.
 30. Letter.No 5304, Dt: April 13, 2010|பணியாளர் - அரசுப் பணியாளர்கள் இடமாற்றம் பொது மாற்றல்களுக்கு லிதிக்கப்பட்ட தற்காலிக தடை 2010-2011 ஆம் ஆண்டுக்கு நீட்டித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 31. Letter.No 38561, Dt: November 16, 2009|பொதுப்பணிகள் - இணை நிர்ணயக் கல்வி பரிசீலிப்புக்குழு - கல்வித்தகுதிகள் பல்கலைக் கழக மானியக் குழுவின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இம்மானிலத்திலுள்ள அனைத்துப் பல்கலைக் கழகங்களால் வழங்கப்படும் இளம் அறிவியல் (உயிரின வேதியியல்) B.Sc., (Bio-Chemistry) பட்டப்படிப்பினை இளம் அறிவியல் (வேதியியல்) B.Sc., (Chemistry) பட்டப்படிப்பிற்கு இணையாக கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலைவாய்ப்பிற்காக பரிந்துாக்க இயலாது - ஆணை வெளியிடுதல் - தொடர்பாக.
 32. G.O Ms.No142, Dt: October 14, 2009|பொதுப்பணிகள் - அருந்ததியினருக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டு திருத்தப்பட்ட 200 புள்ளி இனச்சுழற்சி முறை வெளியிடப்பட்டது- வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் பணிநியமனம் - முன்னுரிமை பெற்றவருக்கும், முன்னுரிமையற்றோருக்கும் இடையேயான 1 : 4 என்ற விகிதாச்சாரத்தை இனச்சுழற்சி முறையுடன் கடைப்பிடித்தல் - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 33. G.O Ms.No139Dt: October 07, 2009|கல்வித் தகுதி - பொதுப்பணிகள் நியமனம் செய்ய தொழிற்கல்வி பட்டங்கள் (Professional Degrees) சட்டப் பட்டப் படிப்பு (B.L), பொறியியல் பட்டப்படிப்பு (B.E), மருத்துவப் பட்டப் படிப்பு (M.B.B.S).
 34. Letter No.42629Dt: September 16, 2009|பொதுப்பணிகள் - காலிப் பணியிடங்கள் - முன்கூட்டியே மதிப்பீடு செய்து நிரப்ப உரிய நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்து - அறிவுரைகள் - வலியுறுத்தப்படுகின்றன.
 35. G.O Ms.No123Dt: September 10, 2009|பொதுப்பணிகள் - காலியிட மதிப்பீடு கணிக்கும் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் - திருத்திய ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 36. Standing Order No 24, Dt: August 18, 2009|தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள் 1978-ன் விதி 35 துணை விதி(4)-ன் கீழ் தமிழ்நாடு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் பின்வரும் இனங்களில் முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர், முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஆகியோர் முடிவு எடுக்கலாம் என ஆணையிடுகிறார்கள்.
 37. G.O Ms. No. 107Dt: August 18, 2009|பொதுப்பணிகள் - இணைக்கல்வித் தகுதி நிர்ணயம் - பள்ளி மேல்நிலைப் படிப்பு (+2) முடித்து திறந்தவெளிப் பல்கலைக்கழகங்களில் பெறும் பட்டயம் / பட்டம் / முதுகலைப் பட்டங்கள் - பொதுப்பணிகளில் நியமனம் பெற அங்கீகரித்து - ஆணை - வெளியிடப் படுகிறது.
 38. Letter.No. 934Dt: May 20, 2009|பணியாளர் - அரசுப் பணியாளர்கள் இடமாற்றம் பொது மாற்றல்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தற்காலிக தடை 2009-10 ஆம் ஆண்டுக்கு நீட்டித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 39. Letter (D).No. 17Dt: February 12, 2009|பொதுப் பணிகள் - முன்னாள் படைவீரர் நலன் - முன்னுரிமைச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - ஆணையிடப்பட்டது . முன்னுரிமைச் சான்றிதழினை பயன்படுத்தாத பொழுது குடும்பத்தில் உள்ள பிறிதொருவருக்கு முன்னுரிமைச் சான்றிதழ் வழங்குதல் - திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது.
 40. G.O.Ms.No. 10Dt: February 09, 2009|பொதுப் பணிகள் - பிற்படுத்தப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கான 3.5 சதவிகித இட ஒதுக்கீடு திரும்பப் பெறப்பட்டு திருத்தப்பட்ட 200 புள்ளி இனச்சுழற்சி முறை வெளியிடப்பட்டது - வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் பணிநியமனம்.
 41. G.O.Ms.No. 213Dt: November 12, 2008|தமிழ்நாடு அரசு - 1978 ஆம் ஆண்டு அரசு அலுவல் விதிகளில் விதி 58 (1) - க்கு திருத்தங்கள் - வெளியிடப்படுகிறது.
 42. G.O.Ms.No. 212Dt: November 11, 2008|சங்கம் - சென்னை - 6, DPI வளாகத்தில் செயல்பட்டு வரும் " ஓய்வு பெற்ற அலுவலர்கள் சங்கம் " என்பதை " தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற அலுவலர்கள் சங்கம் " என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது - அரசால் ஏற்கப்பட்டு ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 43. G.O.Ms.No. 202Dt: October 30, 2008|தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள், 1978 - பெயர் மாற்றம் - நெடுஞ்சாலைத் துறையை நெடுஞ்சாலை மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள் துறை என பெயர் மாற்றம் செய்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது - தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள் முதலாம் அட்டவணைக்குத் திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது.
 44. Lr.No. (D) 190Dt: October 15, 2008|பொதுப்பணிகள் - முன்னுரிமை - வேலை வாய்ப்பு நிறுவனங்கள் மூலம் பரிந்துரைக்கப்பட்டு, நிரப்பப்படும் பதவிகளில் ஆதரவற்ற விதவைகள் மற்றும் முன்னாள இராணுவத்தினருக்குமுன்னுரிமை நீட்டிப்பது - தெளிவுரை வழங்கப்படுகிறது.
 45. G.O.Ms.No. 165Dt: September 01, 2008|தமிழ்நாடு அரசு அரசு அலுவலர் விதிகள், 1978 - சிறு தொழில் துறையின் பெயரை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை என பெயர் மாற்றம் செய்தல் - ஆணை வெளியிடப்பட்டது - தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள் முதலாம் அட்டவணைக்கு திருத்தம் வெளியிடப்படுகிறது.
 46. G.O.Ms.No. 149Dt: August 19, 2008|பணியமைப்பு - உடல் ஊனமுற்ற அரசுப் பணியாளர்கள் - முன் அனுமதி - உடல் ஊனமுற்ற அரசுப்பணியாளர்கள் தினமும் மாலை நேரத்தில் 15 நிமிடங்கள் முன்னதாக அலுவலகத்தை விட்டுச் செல்ல அனுமதி - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 47. G.O.Ms.No. 145Dt: August 11, 2008|தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகள், 1978 - நெடுஞ்சாலைத் துறை பொருள் பட்டியலிலுள்ள சில பொருள்களை பொதுப்பணித் துறை மற்றும் போக்குவரத்துத் துறையின் கீழ் கொண்டு வந்து ஆணை வெளியிடப்பட்டது - தமிழ்நாடு அரசு அலுவல் விதிகளின் முதலாம் அட்டவணைக்குத் திருத்தங்கள்- வெளியிடப்படுகிறது.
 48. G.O.Ms.No. 100Dt: May 28, 2008|பொதுப் பணிகள் - ஒழுங்கு நடவடிக்கை கள் தீர்ப்பாயங்கள் - எட்டு ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் தீர்ப்பாயங்களை இணைத்து நான்காக மாற்றி - ஆணைகள் வெளியிடப்பட்டன - திருத்தங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 49. G.O.Ms.No. 70Dt: April 09, 2008|அலுவலக நடைமுறை - அலுவலக ஆணை, கடிதங்கள் மற்றும் ஏனைய வெளியீடுகளில் கிறித்துவ ஆண்டுக்கு நேரான தமிழ் திங்கள், நாள், திருவள்ளுவர் ஆண்டு பயன்படுத்துதல் - ஆணை - வெளியிடப்படுகிறது.
 50. Lr. No. 10383/S/2008-1Dt: April 04, 2008|பணியாளர் தொகுதி - அரசுப் பணியாளர்கள் இடமாற்றம் - பொது மாற்றல்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தற்காலிகத் தடை 2008 - 2009 ஆம் ஆண்டுக்கு நீட்டித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 51. G.O.Ms.No. 65Dt: April 03, 2008|பொதுப் பணிகள் - ஒழுங்கு நடவடிக்கைகள் தீர்ப்பாயங்கள் - எட்டு ஒழுங்கு நடவடிககைகள் தீர்ப்பாயங்களை இணைத்து நான்காக மாற்றி - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 52. G.O.Ms.No. 20Dt: February 12, 2008|பொதுப்பணிகள் - வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் மூலம் பணிநியமனம் - முன்னுரிமை பெற்றோர் மற்றும் முன்னுரிமையற்றோருக்கு இடையேயான 1,4 என்ற விகிதாச்சாரத்தை 200 புள்ளி இனச்சுழற்சி முறையுடன் கடைபிடித்தல் - தெளிவுரை - ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 53. Lr. No. 6650/S/2007-1Dt: June 25, 2007|பணியாளர் தொகுதி - அரசுப்பணியாளர்கள் - இடமாற்றம் - பொதுமாறுதல்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தற்காலிகத் தடை - 2007 -08 ஆம் ஆண்டிற்கும் நீட்டித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 54. G.O.Ms.No. 73Dt: June 23, 2006|பொதுப் பணிகள் - ஜ]லை 2003-ல் நடைபெற்ற அரசுப் பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் வேலை நிறுத்தம் - வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட நாட்களான 10.4.2003 மற்றும் 1.7.2003 / 2.7.2003 முதல் 4.7.2003 வரையான காலத்தைப் பணிக் காலமாக முறைப்படுத்துதல் - ஆணையிடப்படுகிறது.
 55. Lr. No.3975/A/2005-1Dt: February 22, 2005|பொதுப்பணிகள் - அனைத்து அரசுப் பணியாளர்களும் கட்டாயமாக நிழற்பட அடையாள அட்டை அணிதல் - தொடர்பாக.
 56. G.O.Ms.No. 71Dt: July 04, 2002|பொதுப்பணிகள் - "காந்தி கிராம ஊரக கல்விக் கழகத்தினால் வழங்கப்படும் காதி மற்றும் கைத்தறி நுட்பவியல் பட்டயத்தினை?? துணிநுால் தொழில் நுட்பவியல் பட்டயம்" மற்றும் "கைத்தறி நுட்பவியல் பட்டயம்" ஆகியவற்றுக்கு (Diploma in Textile Technology and Diploma in Handloom Technology) இணையாகக் கருதி அங்கீகரித்தல் - ஆணைகள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 57. G.O.Ms.No. 51Dt: March 13, 2001|நிறுவனம் - தலைமைச் செயலகப் பணி - உதவியாளர் பதவிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பதவிகளில் மோட்டார் சைக்கிள் துாதுவர் பதவியினையும் சேர்த்தல் - ஆணை வெளியிடல்.
 58. G.O.Ms.No. 216Dt: November 27, 2000|பொதுப்பணிகள் - பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழத்தால் வழங்கப்படும் இளங்கலை கூட்டாண்மை செயலறியல் (B.A.Corporate Secretary Ship) பட்டப்படிப்பு தமிழ்நாடு அரசு தொழில்நுட்பக்கல்வி இயக்ககத்தால் வழங்கப்படும் கணக்கியலில் கீழ்நிலை மற்றும் மேல்நிலை (Accountancy Lower and Higher Grade) கல்வித் தகுதிக்குச் சமமானதாகக் கருதி அங்கீகாரம் அளித்தல் ஆணைகள்.
 59. G.O.Ms.No.197Dt: October 17, 2000|பணிகள் - தமிழ் நாடு தலைமைச் செயலகப் பணி - தலைமைச் செயலகப் பணியில் உதவியாளர்கள் - தட்டச்சில் தேர்ச்சி - நிபந்தனை ரத்து - ஆணை.
 60. G.O.Ms.No. 164Dt: August 21, 2000|பொதுப்பணிகள் நியமனம் செய்ய அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தால் வழங்கப்படும் செயல்முறை சார்ந்த வேதியியல் முதுநிலைப் பட்டப் படிப்பினை (M.Sc. Applied Chemistry)வேதியியல் முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பிற்கு (M.Sc.,Chemistry) நிகராக கருதி அங்கீகாரம் செய்தல் ஆணைகள்.
 61. Lr. No. 354Dt: June 20, 2000|காலை நாளிதழ்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட முக்கிய செய்திகளின் நறுக்குகளின் தொகுப்பு அங்கீகரிக்கப்படாத சங்கங்களின் கோரிக்கைகளின் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளலாமா? என்பதற்கு அறிவுரை கோருதல் - தொடர்பாக.
 62. G.O.Ms.No. 85Dt: May 06, 2000|பொதுப்பணிகள் - அரசுப் பணி நியமனங்களில் இடஒதுக்கீடு - சுழற்சி முறைப் பட்டியல் மாற்றி அமைத்து ஆணைகள்.
 63. G.O.Ms.No. 15Dt: January 27, 2000|பொதுப்பணிகள் - அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தால் வழங்கப்படும் மருத்துவ இயற்பியல் முதுநிலைப் பட்ட படிப்பினை (M.Sc. Medical Physics )அறிவியல் முதுநிலை பட்ட படிப்பிற் (Post Graduate Degree in Science) இணையாகக் கருதி பொதுப் பணிகளில் வேலை வாய்ப்பிற்காக அங்கீகரித்து ஆணைகள்.
 64. G.O.Ms.No. 8Dt: January 10, 2000|பொதுப்பணிகள் - வேலைவாய்ப்பகம் மூலம் நியமனம் - முன்னுரிமை வரிசை - தாயும் , தந்தையும் இழந்த வாரிசுதாரர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளித்தல் - திருத்தங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன.
 65. G.O.Ms.No.232Dt: December 17, 1999|பணியமைப்பு - தமிழ் நாடு மாநில நிர்வாகச் தீர்ப்பாயம் - நிர்வாகத் தீர்ப்பாயத்திற்கு வருகை தரும் சீர் மக்கள் மற்றும் தீர்ப்பாய நீதிபதிகள் நடத்தும் கூட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய இனங்களுக்கு ஆகும் செலவு-தற்போதைய ஆண்டு செலவு உச்ச வரம்பு ரூ.6,000/-லிருந்து ரூ.1,00,000/-ஆக உயர்த்துதல் - ஒப்பளிக்கப்படுகிறது.
 66. G.O.Ms.No.190Dt: October 26, 1999|தமிழ் நாடு நிர்வாகத் தீர்ப்பாயம் - சட்ட அலுவலர்கள் - தொடர் கட்டணம் திருத்தியமைத்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.
 67. G.O.Ms.No. 252Dt: October 22, 1997|மைய உதவியுடன் மக்களுக்கு அறிவித்தல் - அறிவுரைகள் வழங்குதல் - ஆணைகள் - வெளியிடப்படுகின்றன.
 68. G.O.Ms.No. 196Dt: July 30, 1997|தலைமைச் செயலகப் பணி - பதிவுரு எழுத்தர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர்கள் - உதவியாளர் பணிக்குரிய செயல்முறை பயிற்சி அளித்தல் - ஆணை.


 1. NEET UG 2017 OFFICIAL NOTIFICATION | மே 7ம் தேதி நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும்: தமிழ் உள்ளிட்ட 8 மொழிகளில் தேர்வு எழுதலாம்
 2. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் சட்ட முன்வடிவு தாக்கல்
 3. NEET(UG) - 2017 | CBSE to conduct exam on May 7 | NEET 2017 Latest News – Application Form, Exam Date, Syllabus, Pattern, Eligibility Criteria, Cut Off, Admit Card, Results @ http://cbseneet.nic.in/cbseneet/welcome.aspx
 4. TEACHERS RECRUITMENT 2017 | AEES Kalpakkam (Tamil Nadu) | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - PGT-GT-SPECIAL TEACHERS | NO. OF VACANCIES - MANY
 5. பிளஸ்-2 தனித்தேர்வர்கள் ஹால் டிக்கெட்டை 2-ந்தேதி வரை பெறலாம் அரசு தேர்வுத்துறை அறிவிப்பு
 6. TIDCO RECRUITMENT 2017 | TIDCO-CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - GENERAL MANAGER | NO. OF VACANCIES -1
 7. TANCET 2017 - எம்பிஏ, எம்சிஏ, எம்இ படிப்புகளுக்கான ‘டான்செட்’ நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு
 8. வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் ’நீட்’ தேர்வு எழுதலாமா?
 9. சி.பி.எஸ்.இ., பாடத்திட்டத்தில் இணைய, ஜூன், 30 வரை, பள்ளிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என, அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
 10. சிறப்பு பாஸ்போர்ட் மேளா 4-ந் தேதி சென்னையில் நடக்கிறது
 11. மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் வருமான வரிவிலக்கு வரம்பு ரூ.3 லட்சமாக உயருமா?
 12. வரும் கல்வி ஆண்டில் சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளில் கல்வி கட்டணம் உயர்கிறது புதிய கட்டணம் நிர்ணயிக்க நீதிபதி பாலசுப்ரமணியன் கமிட்டி முடிவு
 13. கருணை அடிப்படையில் வழங்கப்படும் வேலைக்கு மகன், மகள் என்ற பாகுபாடு கூடாது ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 14. www.cbseneet.nic.in | மே 7ம் தேதி நீட் நுழைவுத் தேர்வு நடைபெறும்: தமிழ் உள்ளிட்ட 8 மொழிகளில் தேர்வு எழுதலாம்.
 15. NEET UG 2017 OFFICIAL NOTIFICATION
 16. நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவையில் சட்ட முன்வடிவு தாக்கல்
 17. NEET(UG) - 2017 | CBSE to conduct exam on May 7 | NEET 2017 Latest News – Application Form, Exam Date, Syllabus, Pattern, Eligibility Criteria, Cut Off, Admit Card, Results @ http://cbseneet.nic.in/cbseneet/welcome.aspx
 18. TNTET 2017 BREAKING NEWS | ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு விரைவில் முறையான அறிவிப்பு-விண்ணபிக்க கடைசி தேதி 28.02.2017 | தேர்வு நாள் 29.04.2017 & 30.04.2017 | விண்ணப்ப பெற கட்டணம் ரூபாய் 50 | விண்ணபங்கள் கிடைக்கும் இடங்கள் -அனைத்து அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகள் | அச்சடிக்கப்படும் விண்ணப்பங்கள் 11 லட்சம் ..
 19. JIPMER MBBS 2017 ENTRANCE EXAM | புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ் சேர ஜூன் 4-ம் தேதி நுழைவுத் தேர்வு. மார்ச் 27-ம் தேதி முதல் ஆன்லைன் விண்ணப்பம்.
 20. ANNUAL INCOME STATEMENT & PAY SLIP DOWNLOAD | GPF / TPF / CPS சந்தாதாரர்கள் தங்கள் கணக்கு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து, ஆண்டு முழுச்சம்பள விவரங்கள் அறியலாம்.
 21. இந்து சமய அறநிலைய ஆட்சித்துறை உதவி ஆணையர், உடற்கல்வி பயிற்சியாளர், ஜியாலஜிஸ்ட் பணிகளுக்கு விரைவில் தேர்வு: அடுத்த வாரம் முதல் தொடர்ந்து அறிவிப்பு வெளியாகும்
 22. TANCET 2017 - எம்பிஏ, எம்சிஏ, எம்இ படிப்புகளுக்கான ‘டான்செட்’ நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அறிவிப்பு
 23. TNTET-2017-ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு–2017 | போட்டி எழுத்துத்தேர்வு 2017 ஏப்ரல் மாத இறுதியில் நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான அறிவிக்கை விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது. இது குறித்த முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான கூட்டம் சென்னை-6, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் 03.02.2017 (வெள்ளிக் கிழமை) அன்று காலை 11.00 மணியளவில் நடைபெற உள்ளது. TNTET – 2017 குறித்த உண்மையான தகவல்களை படியுங்கள்...
 24. TNTET 2017 | ஏப்ரல் 30ஆம் தேதிக்குள் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடத்தப்படும் என பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
 25. ரொக்கமில்லா பரிவர்த்தனைக்கு விரைவில் ‘ஆதார் பே’ மத்திய அமைச்சர் தகவல்
 26. சிபிஎஸ்இ 10,12-ம் வகுப்பு தேர்வு தேதியில் மாற்றம்
 27. IT FORM VERSION 2017.1 DOWNLOAD | சில நிமிடங்களில் தயார் செய்யும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட IT FORM VERSION 2017.1..... இப்போது உங்களுக்காக... உடனே பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்...
 28. வங்கிகளில் பணம் எடுப்பதற்கான கட்டுப்பாடு பிப்ரவரி இறுதியில் முற்றிலும் நீங்கும் வங்கி மூத்த அதிகாரி தகவல்
 29. பிப்ரவரி 24-ம் தேதிக்குள் பிளஸ் 2 செய்முறைத் தேர்வை நடத்தி முடிக்க வேண்டும் தேர்வுத்துறை உத்தரவு
 30. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு ஏப்ரல் மாத இறுதியில் நடைபெறும் அமைச்சர் கே.பாண்டியராஜன் அறிவிப்பு
 31. கூட்டுறவு சங்க இளநிலை ஆய்வாளர் தேர்வு முடிவு வெளியீடு
 32. TNTET EXAM 2017 | வெளியாகிறது TNTET 2017 குறித்த அறிவிப்பு - ஏப்ரல் மாத இறுதிக்குள் ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு நடைபெறும் என தகவல்
 33. பிளஸ் 2 தனித்தேர்வர்களுக்கு இன்று முதல் ஹால் டிக்கெட் அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் தண்.வசுந்தராதேவி அறிவிப்பு.
 34. தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கு ஏற்ப மிருகவதை தடுப்புச் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்வதற்கான சட்டத்திருத்த மசோதா ஒருமனதாக நிறைவேறியது
 35. Police Recruitment - 2017 | Common Recruitment for the posts of Gr II Police Constables, Gr II Jail Warders and Firemen Common Recruitment - 2017 | தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம் அறிவித்துள்ள இரண்டாம் நிலை காவலர், இரண்டாம் நிலை சிறைக் காவலர் மற்றும் தீயணைப்போர் பதவிகளுக்கான பொதுத் தேர்வு | மொத்த எண்ணிக்கை 15664 + 47 | கடைசி நாள் 22.02.2017 | எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் நாள் 21.05.2017
 36. இந்த ஆண்டின் முதல் கூட்டத்தொடர்: சட்டசபையில் இன்று கவர்னர் உரையாற்றுகிறார் ஜல்லிக்கட்டு மாற்று சட்ட மசோதா நிறைவேற வாய்ப்பு
 37. ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? தமிழக அரசு அறிவிப்பு
 38. இன்சூரன்ஸ் நிறுவனங்களில் 4 ஆயிரம் பணியிடங்கள் போட்டி தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் ஜன. 26-ம் தேதி முதல் தொடக்கம்
 39. இந்தியாவுக்கு தலைமை தாங்கும் பண்பு தமிழர்களுக்கு இருக்கிறது ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் குறித்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு முன்னாள் நீதிபதி மார்கண்டேய கட்ஜூ புகழாரம்
 40. அடுத்த கல்வியாண்டில் அமலுக்கு வருகிறது மாணவர்கள் ‘கற்றல் திறன் மதிப்பிடல் முறை’ மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் அறிவிப்பு
 41. 30,000 ரூபாய் பரிவர்த்தனைக்கு பான் கார்டு அவசியம் பட்ஜெட்டில் மாற்றம் கொண்டுவர மத்திய அரசு திட்டம்
 42. மெரினாவில் எழுச்சி குறையாத ஆர்ப்பாட்டம் நீடிப்பு.
 43. தமிழகத்தில் 52 ஆண்டுகளுக்குப்பின் ’மாணவர் எழுச்சி’
 44. மத்திய அரசு கோரிக்கையை ஏற்றது உச்ச நீதிமன்றம் ஜல்லிக்கட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு தள்ளிவைப்பு.
 45. ஜல்லிக்கட்டுக்காக வரலாறு காணாத எழுச்சி போராட்டம் 25 லட்சம் பேர் திரண்டதால் ஸ்தம்பித்தது தமிழகம்
 46. பிஎஸ்என்எல் - பாரத ஸ்டேட் வங்கி அறிமுகம் செல்போனில் வங்கி பரிவர்த்தனைக்கு ‘மொபிகேஷ் எம்-வாலட்’ சேவை ஸ்மார்ட் போன், கம்ப்யூட்டர், வங்கிக் கணக்கு தேவையில்லை
 47. ஜல்லிக்கட்டுக்கு அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்படும் : தமிழக அரசு
 48. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தற்செயல் விடுப்பு எடுத்து போராட்டம் அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் தகவல்
 49. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் தீவிரம் அடைகிறது ஆதார்அட்டை, ரேஷன்கார்டுகளை ஒப்படைப்போம் என அறிவிப்பு
 50. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துக்கு ஆதரவு: தமிழகம் முழுவதும் இன்று 20-ந் தேதி வியாபாரிகள் கடையடைப்பு உண்ணாவிரதம்- ஆர்ப்பாட்டம் அறிவிப்பு
 51. ஜல்லிக்கட்டுக்காக அவசர சட்டம் இயற்ற தமிழக அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது மத்திய அரசின் தலைமை வக்கீல் கருத்து
 52. ஏறுதழுவுதல் திருவிழாவை நடத்த மத்திய, மாநில அரசுகள் சிறப்பு சட்டம் இயற்றக்கோரி பொதுநல வழக்கு ஐகோர்ட்டில் விரைவில் விசாரணை
 53. தமிழகம் முழுவதும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை நர்சரி, மெட்ரிகுலேசன் பள்ளிகள் சங்கம் அறிவிப்பு
 54. சென்னை ஐ.ஐ.டி. கல்வி மையத்தில் 43 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்17-2-2017
 55. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக தமிழகத்தில் நாளை லாரிகள் ஓடாது
 56. ஆவின் பால் நிறுவனத்தின் ஈரோடு மாவட்ட பிரிவில் 17 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 08-02-2017
 57. பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் (பி.இ.எல்) நிறுவனத்தில் 15 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 04-02-2017
 58. INDIAN OIL RECRUITMENT 2017 | INDIAN OIL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - TECH ASST / ENGI ASST | NO. OF VACANCIES 4 | LAST DATE 17.02.2017
 59. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் எதிரொலியாக கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.
 60. நாளை கடை அடைப்பு போராட்டம் த.வெள்ளையன் பேட்டி
 61. அந்தமான் அருகே குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை.
 62. இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் பானிபட் சுத்திகரிப்பு ஆலையில் 32 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 29-1-2017
 63. பி.சி.பி.எல் நிறுவனத்தில் டெக்னீசியன் மற்றும் கிராஜூவேட் அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிப் பணி.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 31-1-2017
 64. ரிட்ஸ் நிறுவனத்தில் 43 பணியிடங்கள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 16-1-2017
 65. ஏற்றுமதி ஆய்வுக்கழகத்தில் (EIC) 44 பணிகள்.விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்17-2-2017
 66. ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் எதிரொலி : கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
 67. ஜல்லிக்கட்டு | மோடி நல்ல செய்தி சொல்லாவிட்டால் போராட்டம் தீவிரமடையும்: போராட்டக் குழுவினர் திட்டவட்டம்
 68. TNPL RECRUITMENT 2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - GENERAL MANAGER | NO. OF VACANCIES 2 | LAST DATE 02.02.2017
 69. TNPL RECRUITMENT 2017 | TNPL - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - DIRECTOR | NO. OF VACANCIES 2 | LAST DATE 02.02.2017
 70. அரசு பொறியியல் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் பணிக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு
 71. தனியார் பாலிடெக்னிக் ஆசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவது குறித்து 3 மாதங்களுக்குள் பரிசீலிக்கவேண்டும் உயர்கல்வித்துறைக்கு, ஐகோர்ட்டு உத்தரவு
 72. மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (எஸ்.எஸ்.சி.) நாடு முழுவதும் உள்ள 8300 பணியிடங்களை விரைவில் நிரப்புகிறது.
 73. தேசிய அனல்மின் கழகத்தில் வேலை.
 74. மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு ரயில்வே பணி!
 75. ஏ.டி.எம்ல் இனி ஒரு நாளைக்கு ரூ.10 ஆயிரம் வரை எடுக்கலாம் ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு
 76. நாடு முழுவதும் காவல்துறையில் 5 லட்சம் பணியிடம் காலி
 77. TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TN0U - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION| NAME OF THE POST - CONTROLLER OF EXAMINATIONS | NO. OF VACANCIES 1 | LAST DATE 31.01.2017
 78. தஞ்சாவூர்தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் பத்தாவது பட்டமளிப்பு விழா - விரிவான தகவல்கள்
 79. TAMIL NADU PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS UNIVERSITY RECRUITMENT 2017 | TNPESU - CHENNAI | RECRUITMENT NOTIFICATION - NAME OF THE POST - ASST PROFFESSOR | NO. OF VACANCIES 6 | LAST DATE 06.02.2017
 80. வேளாண் அதிகாரி பணி வாய்ப்பு
 81. திருச்சி பாரதி தாசன் பல்கலைக்கழகத்தில் உதவியாளர் பணி...விரிவான விவரங்கள்...விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 23-1-2017
 82. பெல் நிறுவனத்தில் 738 பயிற்சிப் பணிகள்
 83. மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் என்ஜினீயர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு.கேட் தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.
 84. மெட்ரோ ரெயில் நிறுவனத்தில் 745 பணியிடங்கள்
 85. ரயில்வே தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆதார் எண் கட்டாயமாகிறது.ஆள்மாறாட்டத்தை தடுக்க அதிரடி நடவடிக்கை.
 86. எம்.ஜி.ஆரின் 100 வது பிறந்த நாளான ஜன.,17 ம் தேதியை அரசு பொது விடுமுறை நாளாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
 87. வன சீருடைப் பணி நேர்முகத் தேர்வு தகுதி பட்டியல் வெளியீடு
 88. மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9 ஆயிரமாக உயர்வு மத்திய மந்திரி ஜிதேந்திர சிங் தகவல்
 89. வறட்சி நிவாரணத்துக்கு ஒரு நாள் ஊதியம்: ஜாக்டோ - ஜியோ அறிவிப்பு.
 90. 17 ஆண்டு பழமையான விதியால் ஆசிரியர் பதவி உயர்வில் குளறுபடி.
 91. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாமதமாகும், ,8,000 ஆசிரியர் காலியிடங்கள் விரைவில் நிரப்பப்படும்- அமைச்சர் பாண்டியராஜன்.
 92. எம்.ஜி.ஆர். நூற்றாண்டு விழா: வரும் 17-இல் பொது விடுமுறைவிட அரசு முடிவு.
 93. ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ள வேலை வாய்ப்பு அலுவலக பதிவுமூப்பு ஆசிரியர்களின் கோரிக்கை!
 94. பாதுகாப்பு பணி தேர்வுக்கு ஹால்டிக்கெட்.
 95. அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றும், ஆய்வக உதவியாளர் 4 ஆயிரத்து 900 பணியிடங்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் பாண்டியராஜன் பேட்டி
 96. G.O.Ms.No.6 Dated11.01.2017 BONUS – Adhoc Bonus – Special Adhoc Bonus for the year 2015–2016 – Sanction Order Download | தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 97. வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்போர் அடுத்த மாதத்திற்குள் பான் அட்டைகளை வங்கிகளில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 98. தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ் வழங்குவது பற்றிய அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
 99. SGT TO BT PROMOTION COUNSELLING - இடைநிலை – சிறப்பாசிரியர்கள் தரத்திலிருந்து பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு 12.01.2017 அன்று நடைபெற உள்ளது.
 100. ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு பின் நடவடிக்கை மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அனில் மாதவ் தவே தகவல்
 101. தமிழகத்தின் கோரிக்கையை ஏற்று மத்திய அரசின் கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் பொங்கல் சேர்ப்பு
 102. பல்கலை துணைவேந்தர் பதவி; கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
 103. பொதுத்தேர்வு மதிப்பெண் சான்றிதழில் இடம் பெறும் எண்ணில் குழப்பம்!
 104. ’நீட்’ தேர்வை 5 ஆண்டிற்கு தள்ளி வைக்க வேண்டும் - அரசுக்கு கோரிக்கை
 105. தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., யில், புதிய பணி நியமனங்கள் மேற்கொள்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.
 106. 10, 12-ம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
 107. புதிய பென்ஷன் திட்டம் ரத்தாகுமா? ஊழியர்கள் எச்சரிக்கை.
 108. தமிழக அரசின் மருத்துவ காப்பீடு : பிற மாநில ஓய்வூதியர்கள் தவிப்பு
 109. பி.எப்.,பில் ஊழியர்களை சேர்க்க நிறுவனங்களுக்கு மற்றொரு வாய்ப்பு
 110. காமராஜ் பல்கலை துணைவேந்தருக்கு 'மார்க்' : முடிவுக்கு வந்தது விண்ணப்ப சர்ச்சை
 111. சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் மார்ச் 9-ம் தேதி தொடங்குகிறது. 10-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 10-ம் தேதி வரையிலும், 12-ம் வகுப்பு தேர்வு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி வரையிலும் நடக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 112. JEE-MAIN | ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.ஐ.டி., ஐ.ஐ.எஸ்சி., என்.ஐ.டி., உள்ளிட்ட மத்திய அரசின்கீழ் இயங்கி வரும் பல்வேறு தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான ஜே.இ.இ., தேர்வு அறிவிப்பு! விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: ஜனவரி 17, 2017
 113. சிபிஎஸ்இ 10, 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 9-ல் தொடக்கம்
 114. கட்டாய விடுமுறை பட்டியலில் இருந்து பொங்கல் பண்டிகை நீக்கம் மத்திய அரசு அறிவிப்பு
 115. பாடத்திட்டத்தை மாற்றுங்கள் - தினத்தந்தி தலையங்கம்
 116. எதிர்கால கனவுகளின் திருப்புமுனை பிளஸ் 2 மதிப்பெண் மாணவர்களுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் சி.அ.ராமன் அறிவுரை
 117. 4 லட்சம் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி மாவட்ட தலைநகரங்களில் பிப். 2-ல் உண்ணாவிரதம் அரசு ஊழியர் சங்க மாநில மாநாட்டில் தீர்மானம்
 118. மருத்துவ படிப்பை போலவே பொறியியல் படிப்புக்கும் அகில இந்திய அளவில் பொது நுழைவுத்தேர்வு நடத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
 119. ஏப்ரலுக்கு பிறகு டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் எவ்வளவு? வங்கிகளிடம் விவரங்களை பெற வருமானவரித்துறை தீவிரம்
 120. பிறந்து ஓராண்டாகியும் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறாதவர்களுக்கு புது வாய்ப்பு : தமிழக அரசு புது உத்தரவு.
 121. மதிப்பெண் சான்றிதழில் தவறு ஏற்பட்டால் தலைமையாசிரியர்கள் மீது நடவடிக்கை; இணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை!!!
 122. மாணவர் ஊக்கத்தொகை அரசாணை வெளியீடு.
 123. கிராமப்புற மாணவர்களின் அறிவியல் திறன் வளர்க்க வடிவமைப்பு போட்டி.
 124. CPS PENSION மீண்டும் போராட்ட களத்தில் ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள் !!
 125. வங்கிகள், தபால் நிலையங்களில் சேமிப்பு கணக்கு வைத்துள்ள நபர்கள் தங்களின் ‘பான் கார்டு’ எண்ணை வரும் அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி 28-ந்தேதிக்குள் சமர்பிக்க மத்திய அரசு உத்தரவு.
 126. இரண்டு சிலிண்டர் வைத்திருந்தால் ரேஷனில் அரிசி இல்லை : விரைவில் அறிவிக்க தமிழக அரசு திட்டம்.
 127. எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பது பிளஸ் 2 தேர்வு மாணவர்களுக்கு திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி அறிவுரை
 128. தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக முன்னாள் அமைச்சர் பா.வளர்மதி நியமனம்
 129. EPF பென்ஷன் திட்டத்துக்கு ஆதார் கட்டாயம்!
 130. பொதுத் தேர்வுக்கான விடைத்தாளில் விடைகளை எழுதி அடித்திருந்தால் அடுத்த தேர்வுகள் எழுத முடியாது : தேர்வுத் துறை எச்சரிக்கை.
 131. பி.ஆர்க்., படிப்புக்கான, 'நாட்டா' தேர்வு முறையில், அதிரடி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.ஆன்லைன் விண்ணப்ப பதிவு, ஜன., 2ல் துவங்கியது; பிப்., 2 நள்ளிரவு, 11:59 மணிக்கு முடிகிறது. மார்ச் 26ல், ஹால் டிக்கெட் வெளியிடப்படும். ஜூன் 10ல், தேர்வு முடிவு வெளியாகும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.